Bireysel Emeklilik
Hayat Sigortaları
 
 
 
AHE Bireysel Emeklilik
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Avantajları Nelerdir ?
AnasayfaAHE Bireysel Emeklilik Skip Navigation LinksMerak Ettikleriniz Bireysel Emeklilik Vakıf, Dernek ve Sandıklardan Aktarım Hakkında Bilgi İstiyorum Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Avantajları Nelerdir ?
AHE Bireysel Emeklilik AHE Bireysel Emeklilik AHE Bireysel Emeklilik        
Bireysel emeklilik sisteminin avantajları nelerdir?
  • Bireyler yatırımlarını kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yönetebilirler.
  • Farklı yatırım fonlarına kolayca geçilebilir. Katılımcılar katkı paylarının ve birikimlerinin hangi fonlarda değerlendirileceğini belirleme, belirledikleri fon kompozisyonunu yılda azami altı kez değiştirme hakkına sahiptir.
  • Birikimleri yönlendirenler, profesyonel fon yöneticileridir. Şeffaf bir yapıya sahiptir,istenildiğinde günlük olarak bile fon payları izlenebilir.
  • Katkı paylarını artırarak, daha yüksek maddi değerlerde birikim elde edilebilir.
  • Sistemin her kademesi denetim altında olduğundan sistem güvenlidir.
  • Katkı ödemeye ara verilebilen esnek bir yapı vardır.
  • Katılımcılar, aynı emeklilik şirketinin diğer emeklilik planlarına geçiş yapabilirler. Plan değişikliği hakkı yılda azami dört kez kullanılabilir.
  • Katılımcılar, bir emeklilik şirketinde bir yıllık süreyi doldurduktan sonra hesaplarındaki birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarabilirler.
  • Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan hesaplar katılımcının talebi halinde birleştirilebilir. Birleştirme talebi katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından yapılabilir.
Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı nedir?
Düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25’i oranında, devlet katkısı avantajından faydalanabilirsiniz. Bir takvim yılı içinde yapılan toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25'ini aşamaz.

Devlet katkısı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Sistemden emekli olma veya ayrılma durumunda vergi kesintisi yapılmakta mıdır?
Emekliliğe hak kazanıldığında, emeklilik birikimlerinin sistemde elde edilen yatırım getirisine isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Durum Gelir Vergisi Stopajı (Yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden)
Sistemde 10 yıl kalıp 56 yaşını doldurma %5
Sistemden ölüm, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılma %5
Sistemde 10 yıl kalıp 56 yaşını doldurmadan ayrılma %10
Sistemden, 10 yıldan önce ve 56 yaşını doldurmadan ayrılma
%15

© 2012, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.