Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

BİREYSEL EMEKLİLİK

Bugünden birikim yapmaya başlayın, emekliliğinizde rahat edin!

Bireysel emeklilik sistemi, düzenli birikim yaparak çalışma döneminizdeki hayat standardınızı emeklilik döneminizde de sürdürebilmenizi sağlamaya yardımcı bir tasarruf ve yatırım sistemidir.

Siz de geleceğiniz için bugünden harekete geçerek ihtiyaçlarınıza uygun olarak oluşturduğumuz planlarımızı inceleyebilirsiniz.
AHE Bireysel Emeklilik AHE Bireysel Emeklilik AHE Bireysel Emeklilik
AHE Bireysel Emeklilik AHE Bireysel Emeklilik AHE Bireysel Emeklilik
AHE Bireysel Emeklilik AHE Bireysel Emeklilik AHE Bireysel Emeklilik
AHE Bireysel Emeklilik AHE Bireysel Emeklilik AHE Bireysel Emeklilik

ÖDEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Katkı Payı

Ödeyeceğiniz “asgari katkı payı” tutarı, seçilen ürünlere göre değişmektedir. En az bu tutar kadar ödeme yapabilirsiniz. Ödemelerinizde bir üst limit yoktur.

Yönetim Gideri Kesintisi

Bireysel emeklilik hesabına yatırdığınız her bir katkı payı üzerinden azami yüzde 2 oranında yönetim gideri kesintisi alınabilir.

Ödemeye ara vermeniz durumunda (vadesinde ödemediğiniz katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir) ara verme süreniz boyunca birikiminizden, ara verdiğiniz her tam ay için 2 TL’yi aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilir.

Giriş Aidatı

Giriş aidatının sisteme girdiğinizde peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin %10’undan fazla olamaz. Geri kalan kısmı ertelenir. Ertelenmiş giriş aidatları sistemde kaldığınız yıla göre, bireysel emeklilik hesabınızdan kademeli olarak tahsil edilir.


Başlangıçta
0 - 36 ay arasında ayrılma halinde
37 – 72 ay arasında ayrılma halinde
73 – 120 ay arasında ayrılma halinde
121. aydan itibaren ayrılma halinde
Aylık Brüt Asgari Ücretin %10’u
Aylık Brüt Asgari Ücretin %65’i
Aylık Brüt Asgari Ücretin %40’ı
Aylık Brüt Asgari Ücretin %15’i
Alınmaz

DEVLET KATKISI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Devlet katkısı hangi oranda ödenir?

Devlet katkısı, düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25’i oranında ödenir.

Örneğin; aylık 200 TL ödüyorsanız adınıza her ay 50 TL, 800 TL ödüyorsanız 200 TL devlet katkısı ödenir.

Devlet katkısında üst sınır var mıdır?

Bir takvim yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25'ini aşamaz.

Örneğin, 2015 yılı için yıllık brüt asgari ücretin toplamı 14.850 TL'dir. 2015 yılı içinde hesabınıza ödenen toplam devlet katkısı azami 3.712,50 TL olacaktır.

FONLAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Emeklilik Yatırım Fonu nedir?

Emeklilik yatırım fonu, ödediğiniz katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fonudur.

Emeklilik Yatırım Fonlarının avantajları nelerdir?

Diğer yatırım fonlarından farklı olarak; emeklilik yatırım fonlarının kazançları gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisnadır. Üstelik, emeklilik yatırım fonlarının kesintileri yatırım fonlarının kesintilerinden daha düşüktür.

Seçtiğim fonları değiştirebilir miyim?

Fon getirilerini takip ederek birikimlerinizin ve katkı paylarınızın fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarlarını da yılda 6 kez değiştirebilirsiniz.

Daha yüksek birikime sahip olmak için ne yapmalıyım?

Fon getirilerinizi takip ederek, gerekli gördüğünüzde fon dağılımınızı değiştirebilirsiniz.

EMEKLİLİK HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Emekliliğe ne zaman hak kazanırım?

Sistemde en az 10 yıl süreyle kalıp 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

Birikimim ne olur?

Elde edeceğiniz emeklilik birikimi, sisteme giriş yaşınıza, ödediğiniz katkı payı tutarına, fonlarınızın getirilerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Birikimimi nasıl değerlendirebilirim?

Emekliliğe hak kazandığınızda,

• Birikimlerinizi bireysel emeklilik sistemi içinde kalarak, "programlı geri ödeme" şeklinde alabilirsiniz. Bu durumda, plan değişikliği yoluyla “emeklilik gelir planı”na dâhil olursunuz. Birikimlerinizi, "yıllık gelir sigortası" sözleşmesine aktarabilir ve size sunulacak düzenli gelir alternatiflerinden faydalanabilirsiniz.

• Birikimlerinizi toplu olarak alabilirsiniz.

• Hak kazanmış olduğunuz birikimlerinizi yukarıda belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir ya da emeklilik kararınızı erteleyerek, bireysel emeklilik sisteminde katkı payı ödemeye devam edebilirsiniz.
Bireysel Emeklilik