• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AET - AHE Katkı Fonu

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 30/04/2013
  • Fon Toplam Değeri
  • 1,435,208,368.06
  • Yatırımcı Sayısı
  • 1,036,920
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.012029

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 5.28
Kamu İç Borçlanma Araçları: 77.55
Ters Repo: 0.02
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 0.00
Borsa Para Piyasası: 0.00
Diğer: 12.57

AET - AHE Katkı Fonu

Kimler yararlanabilir?

​Fon faiz geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmek isteyen, düşük risk profiline sahip yatırımcılar için uygun ve katılımcıların elde edeceği Devlet katkılarının değerlendirilmesi için, bu amaca mahsus kurulan emeklilik yatırım fonumuzdur.​

Hangi yatırım araçlarından oluşur?

​Fon, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına ve BIST 100 endeksi veya BIST katılım endeksindeki paylara yatırım yapar.​

Hangi riskleri taşır?
Fon faiz ve piyasa riski taşımaktadır. Faiz, enflasyon oranları ve pay piyasasındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Fon, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile paylara yatırım yapabilmesine bağlı olarak firma, kredi ve likidite riski taşımaktadır. 

Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.​