• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AG4 - AHE Grup İstikrar Fonu

Portföy Bilgileri (20/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 25/08/2004
  • Fon Toplam Değeri
  • 144,239,123.27
  • Yatırımcı Sayısı
  • 19,292
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.044483

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 0.00
Kamu İç Borçlanma Araçları: 41.56
Ters Repo: 0.69
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 28.30
Borsa Para Piyasası: 6.58
Diğer: 22.87

AG4 - AHE Grup İstikrar Fonu

Kimler yararlanabilir?

​Faiz getirisi elde ederken, uzun vade riski almayıp kısa vadeyi tercih eden, muhafazakâr risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur.​

Hangi yatırım araçlarından oluşur?

​Fon portföyü, ağırlıklı olarak kısa vadeli devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşur.​

Hangi riskleri taşır?
​Fon yönetiminde düşük oranda faiz ve enflasyon riski taşır. Kısa vadeli devlet iç borçlanma faiz oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkiler. Fon, ağırlıklı olarak kamu sektörü borçlanma araçlarına yatırım yaptığından, düşük derecede kredi ve likidite riski taşır. Fon yönetiminde hisse senedi riski bulunmaz. 

Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılır ve riskler dağıtılarak asgariye indirilir.