• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AH1 - AHE Bono Fonu

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 27/10/2003
  • Fon Toplam Değeri
  • 2,496,672,993.94
  • Yatırımcı Sayısı
  • 510,091
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.051807

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 0.00
Kamu İç Borçlanma Araçları: 79.98
Ters Repo:
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 2.24
Borsa Para Piyasası: 0.00
Diğer: 14.94

AH1 - AHE Bono Fonu

Kimler yararlanabilir?

​Faiz getirisi elde etmek isteyen, istikrarlı bir getiri hedefleyen, muhafazakâr risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur.​​

Hangi yatırım araçlarından oluşur?

​Fon portföyü, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş hazine bonosu ve devlet tahvillerinden oluşur. Fon portföyünün ortalama vadesi, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen tüm devlet iç borçlanma senetlerinin ortalama vadesiyle uyumludur.​

Hangi riskleri taşır?
​Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkiler. Fon, ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçlarına yatırım yaptığından, kredi ve likidite riski taşımaz. 

Enflasyon ve faiz riskinden korunmak amacıyla fon portföyü çeşitlendirilir ve değişken getirili tahvillere yer verilir.