• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AH8 - AHE İstikrarlı Fon

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 27/10/2003
  • Fon Toplam Değeri
  • 712,250,034.81
  • Yatırımcı Sayısı
  • 256,052
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.044443

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 0.00
Kamu İç Borçlanma Araçları: 40.75
Ters Repo: 2.33
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 27.14
Borsa Para Piyasası: 3.95
Diğer: 21.22

AH8 - AHE İstikrarlı Fon

Kimler yararlanabilir?

​Faiz getirisi elde etmek isteyen, istikrarlı bir getiri hedefleyen, muhafazakâr risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur.​

Hangi yatırım araçlarından oluşur?

​Fon portföyü ağırlıklı olarak kısa vadeli borçlanma araçlarından oluşur. Fon portföyünün ortalama vadesi, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen üç aylık devlet iç borçlanma senetleriyle uyumludur.​

Hangi riskleri taşır?
​Kısa vadeli devlet iç borçlanma faiz oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemez. Fon yönetiminde düşük oranda faiz ve enflasyon riski bulunur. Fon, ağırlıklı olarak kamu sektörü borçlanma araçlarına yatırım yaptığından, düşük derecede kredi ve likidite riski taşır. Fon yönetiminde hisse senedi riski bulunmaz. 

Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılır ve riskler dağıtılarak asgariye indirilir.