• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AO2 - AHE Başlangıç Katılım Fonu

AO2 - AHE Başlangıç Katılım Fonu

Kimler yararlanabilir?
Bu fon, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen katılımcılardan/çalışanlardan alınan ve iki aylık cayma süresi dahil başlangıç döneminde katılımcılar adına katkı paylarının değerlendirildiği düşük risk profiline sahip yatırımcılar için uygun Başlangıç Katılım Fonu’dur.​
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fonun yatırım amacı TL cinsi katılma hesabı ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen kısa vadeli Kira sertifikaları getirilerinden faydalanmaktır.​
Hangi riskleri taşır?
Fon, piyasa riski, karşı taraf riski, likitide riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, yasal risk ve ihraççı riski gibi temel yatırımcı risklerini taşımaktadır.​