• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

ATK - AHE Standart Fon

Portföy Bilgileri (20/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 01/05/2006
  • Fon Toplam Değeri
  • 230,276,457.71
  • Yatırımcı Sayısı
  • 110,819
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.025120

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 5.13
Kamu İç Borçlanma Araçları: 81.04
Ters Repo: 0.22
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 0.67
Borsa Para Piyasası: 0.00
Diğer: 12.94

ATK - AHE Standart Fon

Kimler yararlanabilir?
​Faiz getirisi elde etmek isteyen, düşük risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur.

Bu fon Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Emeklilik Planı Hakkında Genelge uyarınca ayrıca bireysel emeklilik sistemine giriş aşamasında herhangi bir emeklilik yatırım fonu tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
​Fon, en az %80'i ters repo dahil T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kamu borçlanma araçları ve gelir ortaklığı senetlerine yatırım yapar. 

Fon ayrıca, belirlenen sınırlar dahilinde, BIST 100 endeksine dahil paylara veya BIST katılım endeksine dahil paylara, TL cinsinden vadeli mevduat-katılma hesaplarına, kira sertifikalarına, Takasbank para piyasası işlemlerine, ve borsada işlem gören bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.
Hangi riskleri taşır?
​Fon, piyasa, faiz ve enflasyon riski taşımaktadır. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Enflasyon ve faiz riskinden korunmak amacıyla fon portföyü çeşitlendirilmekte ve fon portföyünde değişken getirili tahvillere yer verilmektedir. 

Fon, piyasa koşullarına bağlı olarak sınırlı da olsa pay riski taşıyabilmektedir. Fon borsada işlem gören bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına da yatırım yapabildiğinden, fonun firma riski de mevcuttur.