• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

HS1 - AHE Tahvil-Bono Fonu

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 01/09/2005
  • Fon Toplam Değeri
  • 376,128,464.43
  • Yatırımcı Sayısı
  • 57,653
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.032924

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 0.00
Kamu İç Borçlanma Araçları: 72.30
Ters Repo: 9.55
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 3.04
Borsa Para Piyasası: 1.35
Diğer: 13.76

HS1 - AHE Tahvil-Bono Fonu

Kimler yararlanabilir?

​Faiz getirisi elde etmek isteyen, muhafazakar risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur.​

Hangi yatırım araçlarından oluşur?

​Fon, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş hazine bonosu ve devlet tahvillerine yatırım yapar. Fon portföyünün ortalama vadesi, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen tüm devlet iç borçlanma senetlerinin ortalama vadesiyle uyumludur.​

Hangi riskleri taşır?
Faiz ve enflasyon oranlarındaki ve piyasalardaki değişimler, fonun getirisini etkiler. Yatırım yapılan sabit getirili menkul kıymetlerin, piyasada hak ettiği fiyattan, istendiği anda satılamaması likidite riskini oluşturur. Bu menkul kıymetleri ihraç eden kurum ya da kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirememesi ise kredi riskini açığa çıkarır. Ancak fon, ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçlarına yatırım yaptığından, kredi ve likidite riski düşüktür. 

Enflasyon ve faiz riskinden korunmak amacıyla fon portföyü çeşitlendirilir ve portföyde değişken getirili tahvillere yer verilir. ​