• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AG2 - AHE Grup Eurobond Fonu

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 25/08/2004
  • Fon Toplam Değeri
  • 38,063,599.96
  • Yatırımcı Sayısı
  • 4,410
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.037468

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 0.00
Kamu İç Borçlanma Araçları: 0.00
Ters Repo: 0.33
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 74.51
Özel: 20.96
Borsa Para Piyasası: 0.00
Diğer: 4.20

AG2 - AHE Grup Eurobond Fonu

Kimler yararlanabilir?

​ABD doları ve/veya avro cinsinden faiz getirisi elde etmek isteyen, dengeli risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur.​

Hangi yatırım araçlarından oluşur?

​Fon portföyü, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen dolar ve avro cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulur. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla ABD doları ve/veya avro cinsinden Eurobondlar'ın getirilerinden faydalanılır.​

Hangi riskleri taşır?
Fon, faiz ve kur riski taşır. Dolar kuru, avro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkiler. Fon düşük oranda özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapmayı planlar ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşır.

Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılır ve riskler dağıtılarak asgariye indirilir.