• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AGE - AHE Alternatif Kazanç Fonu

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 30/11/2010
  • Fon Toplam Değeri
  • 235,096,478.77
  • Yatırımcı Sayısı
  • 65,717
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.014977

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 4.15
Gelir Ortaklığı Senetleri: 0.00
Ters Repo: 0.00
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 0.00
Borsa Para Piyasası: 0.00
Diğer: 3.36

AGE - AHE Alternatif Kazanç Fonu

Kimler yararlanabilir?

​Faiz getirisi kazanmak istemeyen dengeli risk profilindeki yatırımcılar için uygun fonumuzdur.​

Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün tamamı;
Değişen piyasa koşullarına göre, borsaya kote olan kamu tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve kamu tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı menkul kıymetler,
Katılım bankası hesapları,
İMKB'de işlem gören, alkol ve tütün üretimi yapan sanayi kuruluşları ile faizle borç veren finans kuruluşları haricinde kalan şirket hisse senetlerinden oluşur.

Yurt dışında ihraç edilmiş, faiz içermeyen kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına "yatırım yapılabilir kredi derecesi" (S&P BBB Notu ve diğerleri için muadili) bulunmak koşuluyla yatırım yapabilir. Fon faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.​​
Hangi riskleri taşır?
​Fon yönetiminde enflasyon ve piyasa riski bulunur. Enflasyon oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler, fonun getirisini etkiler. Fon, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile hisse senetlerine yatırım yapabilmesine bağlı olarak kredi ve likidite riski taşır. 

Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılır ve riskler dağıtılarak asgariye indirilir.