• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AH4 - AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 27/10/2003
  • Fon Toplam Değeri
  • 258,444,400.73
  • Yatırımcı Sayısı
  • 88,255
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.040947

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 0.00
Kamu İç Borçlanma Araçları: 0.00
Ters Repo: 1.93
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 84.00
Özel: 0.00
Borsa Para Piyasası: 0.00
Diğer: 14.07

AH4 - AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu

Kimler yararlanabilir?
Avro cinsinden faiz getirisi elde etmek isteyen, dengeli risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur.​
Hangi yatırım araçlarından oluşur?

​Fon portföyü, ağırlıklı olarak T.C. Hazinesi’nin yurtdışında ihraç ettiği Euro cinsinden borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fonun bu getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü ağırlıklı olarak Euro cinsinden Türk kamu sektörü tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır.​

Hangi riskleri taşır?
​Avro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon düşük oranda özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşır. 

Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılır ve riskler dağıtılarak asgariye indirilir.