• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AH6 - AHE Gelişmiş Ülkeler Esnek Fonu

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 27/10/2003
  • Fon Toplam Değeri
  • 241,113,330.13
  • Yatırımcı Sayısı
  • 65,451
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.047314

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 0.00
Kamu İç Borçlanma Araçları: 0.13
Ters Repo: 0.12
Yabancı Menkul Kıymet: 95.58
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.14
Özel: 0.00
Borsa Para Piyasası: 0.00
Diğer: 4.03

AH6 - AHE Gelişmiş Ülkeler Esnek Fonu

Kimler yararlanabilir?
Gelişmiş ülkelerin hisse senedi ve borçlanma araçlarının getirilerinden faydalanmak isteyen, dengeli risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur.​
Hangi yatırım araçlarından oluşur?

​Fon portföyü, ağırlıklı olarak yabancı şirketlerin paylarından ve yabancı özel veya kamu borçlanma araçlarından oluşturulmuştur.​

Hangi riskleri taşır?
​​Fon; kur, piyasa ve faiz riski taşır. Gelişmiş ülkelerdeki faiz oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler, fonun getirisini etkiler. Kredibilitesi yüksek şirketlerin hisse senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yapar, bu nedenle düşük derecede sektör, firma ve likidite riski taşır. 

Fon yönetiminde, çeşitlendirme ve vadeli işlem sözleşmeleri yapılarak risklerin asgariye indirilmesi amaçlanır.