• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AH9 - AHE Dengeli Fon

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 27/10/2003
  • Fon Toplam Değeri
  • 1,692,341,933.15
  • Yatırımcı Sayısı
  • 394,552
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.053234

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 20.69
Kamu İç Borçlanma Araçları: 52.15
Ters Repo: 2.03
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 3.05
Borsa Para Piyasası: 0.00
Diğer: 21.29

AH9 - AHE Dengeli Fon

Kimler yararlanabilir?

​Hisse senedi ve faiz piyasalarındaki getirilerden faydalanmak isteyen, dengeli risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur.​

Hangi yatırım araçlarından oluşur?

​Fon, ağırlıklı olarak kamu ve özel borçlanma araçları ile hisse senetlerine yatırım yapar. Fon portföyünün ortalama vadesi, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen tüm devlet iç borçlanma senetlerinin ortalama vadesiyle uyumludur.​

Hangi riskleri taşır?
​Fon piyasa, faiz ve enflasyon riski taşır. Ayrıca, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile hisse senetlerine yatırım yapabilmesine bağlı olarak, kredi ve likidite riski taşır. 

Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılır ve riskler dağıtılarak asgariye indirilir.