• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AHC - AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 27/04/2012
  • Fon Toplam Değeri
  • 221,873,568.26
  • Yatırımcı Sayısı
  • 128,751
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.015290

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 0.00
Kamu İç Borçlanma Araçları: 0.07
Ters Repo: 2.81
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 84.44
Borsa Para Piyasası: 0.00
Diğer: 12.68

AHC - AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Kimler yararlanabilir?
Fon,  özel sektörde faaliyet gösteren firmaların çıkartmış olduğu tahvillerin faiz getirilerinden yararlanmak isteyen aynı zamanda kamu borçlanma araçlarının faiz getirisini de elde etmek isteyen, dengeli risk profilindeki yatırımcılar için uygun fonumuzdur.​
Hangi yatırım araçlarından oluşur?

Fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçları ve devlet iç borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır.

Hangi riskleri taşır?

Fon, faiz ve enflasyon riski yanı sıra likidite riski ve firmanın ihraç etmiş olduğu borçlanma araçları yoluyla aldığı kaynağı kısmi veya tamamen geri ödememe riskini de taşımaktadır. Fonun işlem yaptığı tüzel kişiliğin temerrüde düşmesi durumunda fon getirisi olumsuz etkilenebilmektedir. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir.​