• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AHL - AHE Dinamik Esnek Fon

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 30/04/2012
  • Fon Toplam Değeri
  • 47,386,685.18
  • Yatırımcı Sayısı
  • 16,336
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.014178

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 37.23
Kamu İç Borçlanma Araçları: 22.44
Ters Repo: 0.43
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 19.14
Borsa Para Piyasası: 0.00
Diğer: 20.76

AHL - AHE Dinamik Esnek Fon

Kimler yararlanabilir?
Hisse senedi piyasası getirisine ortak olmak isteyen, kamu borçlanma senetlerinin getirileri ile de portföy değerini korumayı amaçlayan dengeli risk profilindeki yatırımcılar için uygun fonumuzdur.​
Hangi yatırım araçlarından oluşur?

​Fon portföyü ağırlıklı olarak İMKB'de işlem gören hisse senetleri ve kamu borçlanma senetlerine yatırım yapmaktadır.​

Hangi riskleri taşır?
​Fon hisse senedi piyasası ve faiz riski ile sektör, firma ve likidite riski taşımaktadır.

Fonun özel yatırım tekniği akademik literatürde Sabit Oranlı Portföy Sigortalama olarak bilinen uygulamadan uyarlanmıştır. Sabit Oranlı Portföy Sigortalama, riskli ve risksiz varlıklardan oluşan bir portföyün, bu iki varlık grubu arasındaki dağılımını sürekli yeniden ayarlamak suretiyle belirli bir değerin altına düşmemesini belirli şartlar altında güvence altına almayı hedefleyen dinamik portföy yönetimi tekniğidir. Yatırımcının birikimlerinin "en iyi gayret esası" çerçevesinde koruma altına alınacağı ve de riskli varlığa yapılacak yatırımı belirleyecek oran anapara koruma oranı olarak adlandırılır ve %90 olarak belirlenmiştir. Portföy büyüklüğünün anapara koruma oranı ile çarpılması sonucu elde edilen büyüklük taban değer olarak belirlenmekte ve bu değerin altına düşmemesi hedeflenmektedir. Mevcut portföy değeri ile taban değer arasındaki fark yastık değer olarak adlandırılır. Riskli varlıklarda değerlendirilecek miktar yastık değerin bir katı olarak belirlenmektedir. 

Modelin parametreleri geçmiş dönem testlerde, "en iyi gayret esası" çerçevesinde %90 anapara koruma amacı güderken İMKB Ulusal-30 Endeksi'ndeki yükselişe mümkün olduğunca yüksek oranda katılım sağlayacak biçimde seçilmiştir.