• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AH0 - AHE Atak Fon

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 27/10/2003
  • Fon Toplam Değeri
  • 808,985,680.30
  • Yatırımcı Sayısı
  • 196,121
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.075250

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 30.40
Kamu İç Borçlanma Araçları: 10.88
Ters Repo: 7.79
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 13.04
Borsa Para Piyasası: 8.71
Diğer: 28.02

AH0 - AHE Atak Fon

Kimler yararlanabilir?
Farklı piyasalardaki getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygun fonumuzdur.​
Hangi yatırım araçlarından oluşur?

​Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre kamu ve özel borçlanma senetleri, ulusal hisse senetleri, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin borçlanma araçları, yabancı hisse senetleri ile ters repodan oluşturulabilmektedir.​​

Hangi riskleri taşır?
​Fon yönetiminde yüksek derecede faiz, enflasyon, kur riski taşır. Faiz, enflasyon oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler, fonun getirisini etkiler. Fon, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile hisse senetlerine yatırım yapabilmesine bağlı olarak kredi ve likidite riski taşır. Hedefine ulaşılabilmesi amacıyla yüksek derecede piyasa riski alınır. Çok geniş yatırım alternatifine bağlı olarak yüksek risk taşır. 

Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılır ve riskler dağıtılarak asgariye indirilir.