• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AH5 - AHE Hisse Fonu

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 27/10/2003
  • Fon Toplam Değeri
  • 444,358,610.42
  • Yatırımcı Sayısı
  • 137,893
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.083173

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 93.23
Kamu İç Borçlanma Araçları: 2.30
Ters Repo: 3.56
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 0.00
Borsa Para Piyasası: 0.00
Diğer: 0.91

AH5 - AHE Hisse Fonu

Kimler yararlanabilir?

​Hisse senedi riski almak isteyen ve yüksek getiri hedefleyen, yüksek risk profiline sahip yatırımcılara uygun olan fonumuzdur.​

Hangi yatırım araçlarından oluşur?
​Fon portföyü, ağırlıklı olarak BİST 30 paylarından oluşturulmaktadır.​
Hangi riskleri taşır?
​​Fon hisse senedi yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşır. Hisse senedi piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkiler. 

Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılır ve riskler dağıtılarak asgariye indirilir.