• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

ATE - AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu

Portföy Bilgileri (23/01/2017 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 01/05/2006
  • Fon Toplam Değeri
  • 45,781,007.69
  • Yatırımcı Sayısı
  • 14,877
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.031190

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 92.86
Kamu İç Borçlanma Araçları: 0.00
Ters Repo: 7.14
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 0.00
Borsa Para Piyasası: 0.00
Diğer: 0.00

ATE - AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu

Kimler yararlanabilir?
İş Bankası İştirakleri endeksinin getirisine ortak olmak isteyen, kamu borçlanma araçlarının getirileri ile de portföy değerini korumayı amaçlayan agresif risk profilindeki yatırımcılar tarafından tercih edilebilir.​
Hangi yatırım araçlarından oluşur?

​Fon portföyü ağırlıklı olarak BIST’te işlem gören, İş Bankası iştirakleri endeksinde yer alan şirket paylarından oluşturulmaktadır.​

Hangi riskleri taşır?
Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir.

Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.​