• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yatırımcı İlişkileri sayfasına hoş geldiniz.

Bu sayfada Kurumumuzun, yönetim süreçlerinde benimsediği şeffaflık anlayışı gereği, hissedarlarımızın zamanında ve doğru bilgi edinme haklarını temin etmek amacıyla idari ve finansal bilgiler yer almaktadır.

HABERLER

18 OCAK
01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 500.565.011,71.-TL, hayat dışı 835.356,35.-TL olmak üzere toplam 501.400.368,06.-TL olarak gerçekleşmiştir.
26 ARALIK
Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi Hakkında
Yönetim Kurulumuzun 26.12.2016 tarihinde aldığı karar ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat yükümlülükleri uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreye kadar Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin, ilgili yıllarda yapılacak Genel Kurul Toplantıları'nda onaya sunulmasına karar verilmiştir.​​​
19 ARALIK
01.01.2016-30.11.2016 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2016-30.11.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 439.843.503,90.-TL, hayat dışı 802.684,36.-TL olmak üzere toplam 440.646.188,26.-TL olarak gerçekleşmiştir. ​
17 KASIM
01.01.2016-31.10.2016 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2016-31.10.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 383.454.020,35 .-TL, hayat dışı 703.177,81.-TL olmak üzere toplam 384.157.198,16.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
19 EKİM
01.01.2016-30.09.2016 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2016-30.09.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 329.275.235,64.-TL, hayat dışı 676.653,25.-TL olmak üzere toplam 329.951.888,89.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
19 EYLÜL
01.01.2016-31.08.2016 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2016-31.08.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 284.171.414,87.-TL, hayat dışı 665.218,67.-TL olmak üzere toplam 284.836.633,54.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
19 AĞUSTOS
01.01.2016-31.07.2016 dönemine ait prim

​Şirketimizin 01.01.2016-31.07.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 245.445.723,85.-TL, hayat dışı 589.112,98.-TL olmak üzere toplam 246.034.836,83.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

29 TEMMUZ
14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin İmzalanması
Şirketimiz ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.05.2016 - 31.12.2017 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 29.07.2016 tarihinde imzalanmıştır.​
28 TEMMUZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin İstifası ve Yeni Başkan Vekili Seçimi
Yönetim Kurulumuzun 28 Temmuz 2016 tarihli toplantısında;
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Engin Topaloğlu'nun istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına, istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Burak Sezercan'ın seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine ​karar verilmiştir.
21 TEMMUZ
01.01.2016-30.06.2016 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2016-30.06.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 215.338.711,91.-TL, hayat dışı 330.217,83.-TL olmak üzere toplam 215.668.929,74.-TL olarak gerçekleşmişt​ir.​

19 TEMMUZ
Sermaye Artırımı Tescili
Sermaye Artırımı Tescili
Özet Bilgi
Sermaye Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
410.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
430.000.000


Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018
1.000.000
48.780,488
4,87804
 
 
B Grubu
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Nâma
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
409.000.000
19.951.219,512
4,87804
 
 
B Grubu
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Nâma


 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
410.000.000
20.000.000,000
4,87804
 
 


Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
29.06.2016


İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL)
20.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
24.06.2016
SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
24.06.2016
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.07.2016 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
30.06.2016 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
13.07.2016


EK AÇIKLAMA:
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 410.000.000.-TL'den 430.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi 13.07.2016 tarihinde tamamlanmış ve 19.07.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. ​
​​​
27 HAZİRAN
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Özet Bilgi
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
410.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
430.000.000


Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu,İşlem Görmüyor, TREADHE00018
1.000.000
48.780,488
4,87804
 
 
B Grubu
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Nâma
B Grubu,ANHYT, TRAANHYT91O3
409.000.000
19.951.219,512
4,87804
 
 
B Grubu
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Nâma


 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
410.000.000
20.000.000,000
4,87804
 
 


Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
29.06.2016


İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL)
20.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
24.06.2016
SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
24.06.2016
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.07.2016 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
30.06.2016 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.


EK AÇIKLAMA:
Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde, ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 29.06.2016 tarihinde başlanacaktır. ​
​​
27 HAZİRAN
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
410.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
430.000.000


Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu,İşlem Görmüyor, TREADHE00018
1.000.000
48.780,488
4,87804
 
 
B Grubu
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Nama
B Grubu,ANHYT, TRAANHYT91O3
409.000.000
19.951.219,512
4,87804
 
 
B Grubu
B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3
Nama


 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
409.000.000
20.000.000,000
4,87804
 
 


İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL)
20.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
24.06.2016
SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
24.06.2016
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay


EK AÇIKLAMA:
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 410.000.000.-TL'den 430.000.000.-TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek 20.000.000.-TL nominal değerli paylara ilişkin ek'teki ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2016 tarih ve 20/685 sayılı kararı ile onaylanmıştır. karşılanmasına karar verilmiştir. ​
​​
23 HAZİRAN
01.01.2016-31.05.2016 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2016-31.05.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 165.236.634,63.-TL, hayat dışı 272.327,73.-TL olmak üzere toplam 165.508.962,36.-TL olarak gerçekleşmiştir.”​
03 HAZİRAN
Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Başlamasına İlişkin Açıklama
Şirketimiz ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.05.2016 - 30.04.2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün itibarıyla başlamıştır.​
11 MAYIS
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu


Mevcut Sermaye (TL)
410.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
430.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
20.000.000,000
SPK Başvuru Tarihi
11.05.2016


EK AÇIKLAMALAR:
29 Nisan 2016 tarihli KAP açıklamalarımız kapsamında, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 410.000.000.-TL'den 430.000.000.-TL'ye yükseltilmesi için bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.​
29 NİSAN
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği
Esas Sözleşme Tadili
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
Tel: 0212 317 70 70 Faks: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Tel: 0212 317 71 04 - 0212 317 70 18 Faks: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
-
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği


EK AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun sermaye artırımına ilişkin 29 Nisan 2016 tarihli ve 665/3 sayılı kararı kapsamında;

Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı "altıncı" maddesinde ilişikteki değişikliklerinin yapılmasına ve ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. ​
​​
29 NİSAN
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2016
Mevcut Sermaye (TL)
410.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
430.000.000,000


Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet
B Grubu,ANHYT(Eski), TRAANHYT91O3
409.000.000,000
19.951.219,512
4,87804
B
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREADHE00018
1.000.000,000
48.780,488
4,87804
B
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER
410.000.000,000
20.000.000,000
4,87804


Yedek Akçeler (TL)
20.000.000,000


EK AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2016 tarihli toplantısında;
410.000.000.-TL (DörtyüzonmilyonTL) olan çıkarılmış sermayemizin, 900.000.000.-TL'lik (DokuzyüzmilyonTL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000.-TL (YirmimilyonTL) artırılarak 430.000.000.-TL'ye (DörtyüzotuzmilyonTL) çıkarılmasına,
Artırılacak sermayenin;
•10.000.000.-TL'lik (OnmilyonTL) kısmının statü yedeklerinden,
•10.000.000.-TL'lik (OnmilyonTL) kısmının da olağanüstü yedeklerden
karşılanmasına karar verilmiştir. ​
22 NİSAN
Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili


Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
22.03.2016 10:00
Tescil Tarihi
15.04.2016


Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi
31.12.2020


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 22 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2016 tarihinde tescil edilmiş olup, konuya ilişkin ilan 21 Nisan 2016 tarihli ve 9059 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. ​
15 NİSAN
01.01.2016-31.03.2016 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2016-31.03.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 96.985.698,96.-TL, hayat dışı 183.294,53.-TL olmak üzere toplam 97.168.993,49.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
22 MART
Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi
22 Mart 2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

-Denetimden Sorumlu Komite'ye Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın üyeliğe seçilmesine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Dr. M. Rafet Akgünay'ın başkanlık etmesine, Kemal Emre Sayar'ın ve N. Cem Özcan'ın üyeliğe seçilmesine,
​ -Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Erda Gerçek'in başkanlık etmesine ve Kemal Emre Sayar'ın üyeliğe seçilmesine karar verilmiştir.
22 MART
Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili Seçimi
22 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Engin Topaloğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.​
22 MART
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi


Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin


Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3
0,2439024
0,2073171
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018
0,2439024
0,2073171


Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
24.03.2016


​​​
22 MART
2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları


Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
22.03.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Alınan Kararlar
Şirketimizin bugün saat 10:00'da İş Kuleleri Kule:1 Kat:41 34330 Levent-İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile,
* 2015 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oybirliği ile,
* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oybirliği ile,
* 2015 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile,
*Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000.-TL'ye (DokuzyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesinin ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesinin onaylanması oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile,
* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oyçokluğu ile,
* 2016 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;
* 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
* Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır


Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?
Evet
Kabul Edildi mi?
Evet
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
450.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi
31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin


Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3
0,2439024
0,2073171
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018
0,2439024
0,2073171


Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
24.03.2016


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?
Hayır
​​​
18 MART
01.01.2016-29.02.2016 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2016-29.02.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 58.356.272,42.-TL, hayat dışı 178.271,04.-TL olmak üzere toplam 58.534.543,46.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
16 MART
Bağımsız Denetim Firması Seçimi Hakkında
Bağımsız Denetim Firması Seçimi Hakkında
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
E-posta Adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Tel: 0212 317 71 04 - 0212 317 70 18 Faks: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bağımsız Denetim Firması Seçimi Hakkında
​ Yönetim Kurulumuzun 16 Mart 2016 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin, bağımsız denetim kuruluşu "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."den temin edilmesine, söz konusu kuruluş ile sözleşme imzalanması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve seçilen denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
25 ŞUBAT
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.02.2016
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi
22.03.2016


Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin


Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3
0,2439024
0,2073171
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018
0,2439024
0,2073171


Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
24.03.2016


Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3
0,000
0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018
0,000
0,00000


EK AÇIKLAMALAR: Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2016 tarihli ve 658/3 sayılı kararı ile; 2015 yılı karından ortaklara nakit olarak 100.000.000.-TL brüt kar payı dağıtılması, kar payı dağıtımına 24 Mart 2016 tarihinde başlanması, işlemlerin 31 Mayıs 2016 tarihine kadar tamamlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. ​
​​
23 ŞUBAT
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 - 3177070
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Karar Tarihi
23.02.2016
Genel Kurul Türü
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2015
Tarihi ve Saati
22.03.2016 10:00
Adresi
İş Kuleleri Kule 1 Kat 41 Levent 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi.
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3. 2015 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6. Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000.-TL'ye (DokuzyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesinin ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
11. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
13. 2016 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır


Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı


EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 23 Şubat 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 22 Mart 2016 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:00'da İş Kuleleri Kule 1 Kat:41 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. ​
​​​
23 ŞUBAT
01.01.2016-31.01.2016 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2016-31.01.2016 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 28.589.787,09.-TL, hayat dışı 86.079,89.-TL olmak üzere toplam 28.675.866,98.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
12 ŞUBAT
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Kapsamındaki Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzni
Esas Sözleşme Tadili
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
Tel: 0212 317 70 70 Faks: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Tel: 0212 317 71 04 - 0212 317 70 18 Faks: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
27.11.2015 / 19.01.2016 / 21.01.2016
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Kapsamındaki Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzni


EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz tarafından 21 Ocak 2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması'na konu olan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Ocak 2016 tarihli ve 29833736-100-E.640 sayılı onay yazısına istinaden; Şirketimiz esas sözleşmesinin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesinin ilişikteki şekilde değiştirilmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10 Şubat 2016 tarihli 67300147-431.02 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanı artışı ve buna bağlı esas sözleşme değişiklikleri, Şirketimizin ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır ​
​​
21 OCAK
Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı Hakkında SPK Onayının Alınması
Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı Hakkında SPK Onayının Alınması


İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
19.01.2016
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
450.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi
31.12.2020
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000,00


EK AÇIKLAMALAR: - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 450.000.000.-TL'den (DörtyüzellimilyonTürkLirası) 900.000.000.-TL'ye (DokuzyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesine,
- Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesi'nin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına uygun olarak değiştirilmesine ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ek'te yer alan 19 Ocak 2016 tarihli ve 29833736-100-E.640 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. ​
19 OCAK
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı


İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
450.000.000,00
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi
31.12.2020
SPK Başvuru Tarihi
18.01.2016


EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 450.000.000.-TL'den (DörtyüzellimilyonTürkLirası) 900.000.000.-TL'ye (DokuzyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesi için 18 Ocak 2016 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. ​
15 OCAK
01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 402.108.156,06.-TL, hayat dışı 444.082,75.-TL olmak üzere toplam 402.552.238,81.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
22 ARALIK
01.01.2015-30.11.2015 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2015-30.11.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 357.498.909,90.-TL, hayat dışı 419.882,16.-TL olmak üzere toplam 357.918.792,06.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
27 KASIM
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılması
Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 70 70 FAKS: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 71 04, 0212 317 70 18 FAKS: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.11.2015
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
450.000.000,00
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi
31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6


EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Kasım 2015 tarihli toplantısında;

- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 450.000.000.-TL'den (DörtyüzellimilyonTürkLirası) 900.000.000.-TL'ye (DokuzyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesine,
- Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesi'nin, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına uygun olarak ilişikteki şekilde değiştirilmesine,
- Bu konularda ilgili mercilerin onayının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
Esas Sözleşme tadil tasarısı ilişikte yer almaktadır. ​
27 KASIM
Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Değişikliği
Yönetim Kurulu Komiteleri
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 70 70 FAKS: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 71 04, 0212 317 70 18 FAKS: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
26.03.2015
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Değişikliği


AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 27.11.2015 tarihli toplantısında;

Sayın Recai Semih Nabioğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılması nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sayın Kemal Emre Sayar'ın seçilmesine karar verilmiştir.
27 KASIM
Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Üye Seçimi
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 70 70 FAKS: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 71 04, 0212 317 70 18 FAKS: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Üye Seçimi


AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 27.11.2015 tarihli toplantısında;

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Recai Semih Nabioğlu'nun istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi ve Şirket İç Yönergesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Kemal Emre Sayar'ın seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. ​
24 KASIM
01.01.2015-31.10.2015 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2015-31.10.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 329.211.063,45.-TL, hayat dışı 403.853,56.-TL olmak üzere toplam 329.614.917,01.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
16 EKİM
01.01.2015-30.09.2015 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2015-30.09.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 303.311.922,98.-TL, hayat dışı 383.095,89.-TL olmak üzere toplam 303.695.018,87.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
18 EYLÜL
01.01.2015-31.08.2015 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2015-31.08.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 269.137.065,28.-TL, hayat dışı 381.273,58.-TL olmak üzere toplam 269.518.338,86.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
15 EYLÜL
Yeni Bölge Satış Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında
“İç Anadolu II. Bölge Satış Müdürlüğü Şubemizin kuruluşuna ilişkin tescil işlemleri 15 Eylül 2015 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve faaliyete başlanmıştır.”​
09 EYLÜL
Yeni Bölge Satış Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında
“Trakya Bölge Satış Müdürlüğü Şubemizin kuruluşuna ilişkin tescil işlemleri 9 Eylül 2015 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve faaliyete başlanmıştır.

​ İç Anadolu II. Bölge Satış Müdürlüğü Şubesi unvanıyla yeni birim oluşturulmasına yönelik işlemler ise halen devam etmektedir.”
02 EYLÜL
Yeni Bölge Satış Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında
“Batı Karadeniz Bölge Satış Müdürlüğü Şubemizin kuruluşuna ilişkin tescil işlemleri 2 Eylül 2015 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve faaliyete başlanmıştır.

- Trakya Bölge Satış Müdürlüğü Şubesi
- İç Anadolu II. Bölge Satış Müdürlüğü Şubesi

​ unvanlarıyla yeni birimler oluşturulmasına yönelik işlemler ise halen devam etmektedir.” ​
19 AĞUSTOS
01.01.2015-31.07.2015 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2015-31.07.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 238.024.253,48.-TL, hayat dışı 355.181,66.-TL olmak üzere toplam 238.379.435,14.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
04 AĞUSTOS
Şirketimizin Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki Payının Satışı Hakkında
Finansal Duran Varlık Satışı
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 70 70 FAKS: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 71 04, 0212 317 70 18 FAKS: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
30.07.2015
Özet Bilgi
Şirketimizin Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki Payının Satışı Hakkında
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2015
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Mobil İletişim Hizmetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.200.080.847,95 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.08.2015
Satış Koşulları
Toplam tutarın % 3,14'lük bölümü 03.08.2015 tarihinde tahsil edilmiştir. Geri kalan tutarın; % 3,14'lük bölümü Ocak 2016 da, kalan %93,7'lik kısmı ise Ocak 2017'den başlayıp Ocak 2020'de bitecek şekilde yılda bir kez olmak üzere dört eşit taksitte tahsil edilecektir.
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.420.399,01 TL
Beher Pay Fiyatı
1,06669 TL
Toplam Tutar
1.515.124,00 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,0173 %
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,01 %
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
(*)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İlişkili taraf değildir
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
-
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Fiyat pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-

EK AÇIKLAMALAR:

​​İlgi: 30.07.2015 tarihli özel durum açıklamamız.

Şirketimize ait %0,0173 oranında ve 1.420.399,01 TL nominal değerdeki AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. payının Türk Telekominikasyon A.Ş.'ye devri 03.08.2015 itibarıyla tamamlanmış olup, satışa ilişkin detaylara tabloda yer verilmiştir.

(*) Piyasadaki mevcut faiz oranları dikkate alınarak yapılan değerleme işleminden sonra hesaplanan 202.931,41 TL'lik kayıp Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) çerçevesinde ilgili hesaplara kaydedilecektir. ​ ​ ​
30 TEMMUZ
Şirketimizin Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki Payının Satışı Hakkında
Finansal Duran Varlık Satışı
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 70 70 FAKS: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 71 04, 0212 317 70 18 FAKS: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
24.07.2015
Özet Bilgi
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Sermayesindeki Şirketimiz Paylarının Satışı Hakkında
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2015
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Mobil İletişim Hizmetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.200.080.847,95 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Hisse devrinin kısa bir süre içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Satış Koşulları
Pay Devir tarihinden itibaren yaklaşık 4,5 yılda ve toplam 6 taksitte ödenecektir
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.420.399,01 TL
Beher Pay Fiyatı
1,06669 TL
Toplam Tutar
1.515.124,00 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,0173 %
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
Kalmayacaktır.
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Kalmayacaktır.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,01 %
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Pay devir tarihi itibariyla netleşecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İlişkili taraf değildir
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
-
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Fiyat pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-


EK AÇIKLAMALAR:İlgi: 24.07.2015 tarihli özel durum açıklamamız.

24.07.2015 tarihli açıklamamızda belirtilen yasal izinler kapsamında Rekabet Kurumu onayı alınmıştır. Hisse devir işleminin kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.​

​ ​
24 TEMMUZ
Şirketimizin Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki Payının Satışı Hakkında
Finansal Duran Varlık Satışı
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 70 70 FAKS: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 71 04, 0212 317 70 18 FAKS: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
30.06.2015
Özet Bilgi
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Sermayesindeki Şirketimiz Paylarının Satışı Hakkında
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2015
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Mobil İletişim Hizmetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.200.080.847,95 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
En geç 31.12.2015 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
Satış Koşulları
Pay Devir tarihinden itibaren yaklaşık 4,5 yılda ve toplam 6 taksitte ödenecektir
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.420.399,01 TL
Beher Pay Fiyatı
1,06669 TL
Toplam Tutar
1.515.124,00 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,0173 %
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
Kalmayacaktır.
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Kalmayacaktır.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,01 %
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Pay devir tarihi itibariyla netleşecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İlişkili taraf değildir
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
-
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Fiyat pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-


EK AÇIKLAMALAR:İlgi: 30.06.2015 tarihli özel durum açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamıza konu yasal izinler kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onayı alınmıştır. Onay süreci diğer kurumlar nezdinde devam etmektedir.

14 TEMMUZ
01.01.2015-30.06.2015 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2015-30.06.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 207.349.771,29.-TL, hayat dışı 289.577,62.-TL olmak üzere toplam 207.639.348,91.-TL olarak gerçekleşmiştir..​
08 TEMMUZ
Sermaye Artırımı Tescili
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Sermaye Artırımı Tescili
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
Tel:0212 317 70 70 Faks:0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Tel:0212 317 71 04 - 0212 317 70 18 Faks: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Sermaye Artırımı Tescili


AÇIKLAMA:

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 380.000.000.-TL'den 410.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi 02.07.2015 tarihinde tamamlanmış ve 08.07.2015 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.​
30 HAZİRAN
Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7. Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklama
Finansal Duran Varlık Satışı
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 70 70 FAKS: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 71 04, 0212 317 70 18 FAKS: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
29.04.2015
Özet Bilgi
Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7. Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklama
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2015
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Mobil İletişim Hizmetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.200.080.847,95 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
En geç 31.12.2015 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
Satış Koşulları
Pay d​evir tarihinden itibaren yaklaşık 4,5 yılda ve toplam 6 taksitte ödenecektir.​
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.420.399,01 TL
Beher Pay Fiyatı
1,06669 TL
Toplam Tutar
1.515.124,00 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,0173 %
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
Kalmayacaktır.
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Kalmayacaktır.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,01 %
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Pay devir tarihi itibarıyla netleşecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İlişkili taraf değildir.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi.​
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
-
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Fiyat pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-


EK AÇIKLAMALAR:

İlgi: 29.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamıza konu pay devri için gerekli yasal izinlerin alınması amacıyla müracaat edilmiş olup, süreç devam etmektedir.

​ ​
25 HAZİRAN
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihleri

​ ​
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi


Mevcut Sermaye (TL)
380.000.000,000
Ulaşılacak Sermaya (TL)
410.000.000,000


Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet
B Grubu,ANHYT(Eski) ,TRAANHYT91O3
379.000.000,000
29.921.052,632
7,89473
B Grubu,ANHYT(Eski, TRAANHYT91O3
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı) ,TREADHE00018
1.000.000,000
78.947,368
7,89473
B Grubu,ANHYT(Eski, ​TRAANHYT91O3
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER
380.000.000,000
30.000.000,000
7,89473


Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
26.06.2015
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde, ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 26.06.2015 tarihinde başlanacaktır.​
25 HAZİRAN
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması
Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması


Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının
Alınması


SPK Başvuru Sonucu
Onay
Mevcut Sermaye (TL)
380.000.000,000
Ulaşılacak Sermaya (TL)
410.000.000,000
SPK Onay Tarihi
23.06.2015


Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
B Grubu,ANHYT(Eski) ,TRAANHYT91O3
379.000.000,000
29.921.052,632
7,89473
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı) ,TREADHE00018
1.000.000,000
78.947,368
7,89473
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER
380.000.000,000
30.000.000,000
7,89473


Diğer Sermaye Yedekleri (TL)
2.371.764,430
Diğer Kar Yedekleri (TL)
27.628.235,570​


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 380.000.000.-TL'den 410.000.000.-TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek 30.000.000.-TL nominal değerli paylara ilişkin ek'teki ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2015 tarih ve 16/770 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

​​
19 HAZİRAN
01.01.2015-31.05.2015 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2015-31.05.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 166.941.960,86.-TL, hayat dışı 255.204,28.-TL olmak üzere toplam 167.197.165,14.-TL olarak gerçekleşmiştir.​​​​
29 MAYIS
Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili

​Şirketimizin 26 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs 2015 tarihinde tescil edilmiş olup, konuya ilişkin ilan 29 Mayıs 2015 tarihli ve 8830 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.​​​​​

​​
22 MAYIS
01.01.2015-30.04.2015 dönemine ait prim üretimi

Şirketimizin 01.01.2015-30.04.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ​135​.202.783,00.-TL, hayat dışı 230.583,69.-TL olmak üzere toplam 135.433.366,69.-TL olarak gerçekleşmiştir.​​​

08 MAYIS
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu


Mevcut Sermaye (TL)
380.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
410.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
30.000.000,000
SPK Başvuru Tarihi
08.05.2015


EK AÇIKLAMALAR:
​ 30 Nisan 2015 tarihli KAP açıklamalarımız kapsamında, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 380.000.000.-TL'den 410.000.000.-TL'ye yükseltilmesi için bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
30 NİSAN
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği
Esas Sözleşme Tadili
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
212 317 70 70
Faks
212 - 317 70 77
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Numarası
212 - 317 71 04 / 0212 317 70 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Faks Numarası
212 - 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
-
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği


Yönetim Kurulumuzun sermaye artırımına ilişkin 30 Nisan 2015 tarihli ve 640/10 sayılı kararı kapsamında;

Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı "altıncı" maddesinde ilişikteki değişikliklerinin yapılmasına ve ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. ​
30 NİSAN
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.04.2015
Mevcut Sermaye (TL)
380.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
410.000.000,000


Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
B Grubu,ANHYT(Eski) TRAANHYT91O3
379.000.000,000
29.921.052,632
7,89473
B
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREADHE00018
1.000.000,000
78.947,368
7,89473
B
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER
380.000.000,000
30.000.000,000
7,89473
 


Diğer Sermaye Yedekleri (TL)
2.371.764,430
Diğer Kar Yedekleri (TL)
27.628.235,570


Yönetim Kurulumuzun 30 Nisan 2015 tarihli toplantısında;
380.000.000.-TL (ÜçyüzseksenmilyonTL) olan çıkarılmış sermayemizin, 450.000.000.-TL'lik (DörtyüzellimilyonTL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000.-TL (OtuzmilyonTL) artırılarak 410.000.000.-TL'ye (DörtyüzonmilyonTL) çıkarılmasına,
Artırılacak sermayenin;
• 2.371.764,43.-TL'lik (İkimilyonüçyüzyetmişbirbinyediyüzaltmışdörtTLkırküçKr) kısmının iştirak satış kazançlarından,
• 8.928.235,57.-TL'lik (SekizmilyondokuzyüzyirmisekizbinikiyüzotuzbeşTLelliyediKr) kısmının statü yedeklerinden,
• 18.700.000-TL'lik (OnsekizmilyonyediyüzbinTL) kısmının da olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir. ​
29 NİSAN
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Sermayesindeki Şirketimiz Paylarının Satışı
Finansal Duran Varlık Satışı
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 70 70 FAKS: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 71 04, 0212 317 70 18 FAKS: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
22 Nisan 2015
Özet Bilgi
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Sermayesindeki Şirketimiz Paylarının Satışı
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2015
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Mobil İletişim Hizmetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.200.080.847,95 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
En geç 31.12.2015 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
Satış Koşulları
Pay Devir tarihinden itibaren yaklaşık 4,5 yılda ve toplam 6 taksitte ödenecektir
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.420.399,01 TL
Beher Pay Fiyatı
1,06669 TL
Toplam Tutar
1.515.124,00 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,0173 %
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
Kalmayacaktır.
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Kalmayacaktır.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,01 %
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Pay devir tarihi itibariyla netleşecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İlişkili taraf değildir
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
-
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Fiyat pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-


Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2015 tarih ve 639/1 sayılı kararı ile;

Şirketimize ait %0,0173 oranında ve 1.420.399,01 TL nominal değerdeki Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. payının, Pay Devir tarihinden itibaren yaklaşık 4,5 yılda ve 6 taksitte ödenmek üzere toplam 1.515.124 TL'lik bir bedel karşılığında Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda 29.04.2015 tarihinde Türk Telekomünikasyon A.Ş ile Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.

Pay devri gerekli yasal izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilecektir. ​
22 NİSAN
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Paylarının Satışına İlişkin Görüşmelerin Başlatılması Hakkında
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2015 tarih ve 637/1 sayılı kararı ile;

Şirketimize ait 1.420.399,01.-TL nominal değerde ve %0,0173 oranındaki Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. payının blok satışına yönelik olarak başta Türk Telekomünikasyon A.Ş. olmak üzere ilgilenen yatırımcılar ile görüşmelerin başlatılması hususunda Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır.
14 NİSAN
01.01.2015-31.03.2015 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2015-31.03.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 100.376.515,58.-TL, hayat dışı 182.958,45.-TL olmak üzere toplam 100.559.474,03.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
26 MART
Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi
Yönetim Kurulu Komiteleri
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 70 70 FAKS: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 71 04, 0212 317 70 18 FAKS: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
27.05.2014
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi
Açıklama
26 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

-Denetimden Sorumlu Komite'ye Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın üyeliğe seçilmesine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Dr. M. Rafet Akgünay'ın başkanlık etmesine, R. Semih Nabioğlu'nun ve N. Cem Özcan'ın üyeliğe seçilmesine,
-Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Erda Gerçek'in başkanlık etmesine ve R. Semih Nabioğlu'nun üyeliğe seçilmesine

karar verilmiştir.
​​
26 MART
Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili Seçimi
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 70 70 FAKS: 0212 317 70 77
E-posta adresi
yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
TEL: 0212 317 71 04, 0212 317 70 18 FAKS: 0212 317 70 77
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili Seçimi
Açıklama
26 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Engin Topaloğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.
26 MART
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi


Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin


Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3
0,1578947
0,1342105
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018
0,1578947
0,1342105


Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
27.03.2015
26 MART
2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres
İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları


 
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
26.03.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Alınan Kararlar
Şirketimizin bugün saat 10:00'da İş Kuleleri Kule:1 Kat:41 34330 Levent-İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında;

* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile,
* 2014 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oybirliği ile,
* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması oybirliği ile,
* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oybirliği ile,
* 2014 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile,
* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oyçokluğu ile,
* 2015 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile
kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;
* 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
* Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır


Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin


Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3
0,1578947
0,1342105
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018
0,1578947
0,1342105


Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
27.03.2015


Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?
Hayır
23 MART
01.01.2015-28.02.2015 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2015-28.02.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 61.601.680,57.-TL, hayat dışı 123.884,02.-TL olmak üzere toplam 61.725.564,59.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
27 ŞUBAT
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.02.2015
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi
26.03.2015
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3
0,1578947
0,1342105
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018
0,1578947
0,1342105
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
27.03.2015
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3
0,000
0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018
0,000
0,00000
Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2015 tarihli ve 634/3 sayılı kararı ile;

2014 yılı karından ortaklara nakit olarak 60.000.000.-TL brüt kar payı dağıtılması, kar payı dağıtımına 27 Mart 2015 tarihinde başlanması, işlemlerin 31 Mayıs 2015 tarihine kadar tamamlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. ​
27 ŞUBAT
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


 
Karar Tarihi
27.02.2015
Genel Kurul Türü
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2014
Tarihi ve Saati
26.03.2015 10:00
Adresi
İş Kuleleri Kule 1 Kat 41 Levent 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi.
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3. 2014 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
6. Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
10. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12. 2015 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Şirketimizin 27 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

​2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 26 Mart 2015 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00'da İş Kuleleri Kule 1 Kat:41 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. ​
27 ŞUBAT
Bağımsız Denetim Firmasının Seçimi
Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2015 tarihli toplantısında;

​ Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2013 tarih ve 575/4 sayılı kararı çerçevesinde, 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin, bağımsız denetim kuruluşu "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."den temin edilmesine ve seçilen denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
23 ŞUBAT
01.01.2015-31.01.2015 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2015-31.01.2015 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 32.920.359,41.-TL, hayat dışı 107.533,75.-TL olmak üzere toplam 33.027.893,16.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
10 ŞUBAT
Bölge Satış Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında
​Yönetim Kurulumuzca,

-İstanbul ili merkezinde, “Trakya Bölge Satış Müdürlüğü”,
-Kocaeli ili merkezinde, “Batı Karadeniz Bölge Satış Müdürlüğü”,
-Ankara ili merkezinde, “İç Anadolu II. Bölge Satış Müdürlüğü” 

unvanlarıyla yeni birimler oluşturulmasına, söz konusu işyerlerinin açılış ve diğer işlemlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

28 OCAK
Bölge Müdürlüklerimizin Yeniden Yapılandırılması Hakkında
Yönetim Kurulu'muzun 28 Ocak 2015 tarihli toplantısında;

Bölge Müdürlüklerimizin satış odaklı olarak yeniden yapılandırılması kapsamında, statülerinin "Bölge Satış Müdürlüğü" olarak değiştirilmesine ve yeni unvanlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.


Eski Ünvan
Yeni Ünvan
Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Akdeniz Bölge Satış Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Kuzey Doğu Anadolu Bölge Satış Müdürlüğü
Ege Bölge Müdürlüğü
Ege Bölge Satış Müdürlüğü
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
Güney Anadolu Bölge Satış Müdürlüğü
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
İç Anadolu I. Bölge Satış Müdürlüğü
İstanbul I. Bölge Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürlüğü
İstanbul II. Bölge Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Bölge Satış Müdürlüğü
Marmara Bölge Müdürlüğü
Marmara Bölge Satış Müdürlüğü
16 OCAK
Genel Müdür Yardımcılığı'na Yapılan Atamalar Hakkında
Sn. M. Cengiz Aytekin ve Sn. Tuna Uğun'un, Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmalarına ilişkin Hazine Müsteşarlığı onay süreci bugün itibarıyla tamamlanmıştır.​
15 OCAK
01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 364.766.117,63.-TL, hayat dışı 913.292,48.-TL olmak üzere toplam 365.679.410,11.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
29 ARALIK
Bilgilendirme Politikası'nın Güncellenmesi Hakkında
​Yönetim Kurulumuzun 29 Aralık 2014 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası K​urulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli ve II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında revize edilen Şirketimiz Bilgilendirme Politikası onaylanmıştır.
Revize edilen Bilgilendirme Politikası internet sitemizde Kurumsal Yönetim başlığı altında yer almaktadır.
29 ARALIK
Yönetici Kadrosundaki Değişiklik Hakkında
Yönetim Kurulumuzun 29 Aralık 2014 tarihli toplantısında;

Sn. M. Ceng​iz Aytekin ve Sn. Tuna Uğun'un, gerekli bilgi ve belgelerin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na ulaştırılmasını izleyen 10 iş günü içinde Müsteşarlıkça olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda, haiz old​ukları I. derece imza yetkisiyle Genel Müdür Yardımcılığına atanmalarına karar verilmiştir.​
22 ARALIK
01.01.2014-30.11.2014 dönemine ait prim üretimi
​​​Şirketimizin 01.01.2014-30.11.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 313.803.069,15.-TL, hayat dışı 865.873,24.-TL olmak üzere toplam 314.668.942,39.-TL olarak gerçekleşmiştir.
04 ARALIK
Yönetim Kurulu Üye Seçimi
Yönetim Kurulumuzun 4 Aralık 2014 tarihli toplantısında​;

Sayın Murat Atalay'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363. ve Şirket Ana Sözleşmesinin 10. maddesi gereğince, Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sayın Engin Topaloğlu'nun seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.​
20 KASIM
01.01.2014-31.10.2014 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2014-31.10.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat d​alı 283.942.302,19.-TL, hayat dışı 838.366,26.-TL olmak üzere toplam 284.780.668,45.-TL olarak gerçekleşmiştir.
18 KASIM
Genel Müdür Yardımcılığına Yapılan Atama Hakkında
Sn. Murat Atalay'ın, Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ilişkin Hazine Müsteşarlığı onay süreci bugün itibariyle tamamlanmıştır.​
31 EKİM
Yönetici Kadrosundaki Değişiklik Hakkında
“Şirketimizin 31 Ekim 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Grubumuzun bir başka şirketinde alacağı görev nedeniyle, Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılacak olan Sayın Oğuz Haluk Solak'ın, 31 Ekim 2014 tarihi itibariyle Şirketimizi temsilen haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.”​
31 EKİM
Yönetici Kadrosundaki Değişiklik Hakkında
​“Yönetim Kurulumuzun 31 Ekim 2014 tarihli toplantısında;

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Murat Atalay'ın istifasının kabulüne, 

Kendisinin, gerekli bilgi ve belgelerin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne ulaşmasını izleyen 10 iş günü içinde Müsteşarlıkça olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda, haiz olduğu birinci derece imza yetkisi ile 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,

Kararın tescil ve ilanının yapılmasına 

karar verilmiştir. “

14 EKİM
01.01.2014-30.09.2014 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2014-30.09.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 257.463.936,78.-TL, hayat dışı 813.473,11.-TL olmak üzere toplam 258.277.409,89.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
22 EYLÜL
01.01.2014-31.08.2014 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2014-31.08.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 223.128.626,71.-TL, hayat dışı 601.722,39.-TL olmak üzere toplam 223.730.349,10.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
21 AĞUSTOS
01.01.2014-31.07.2014 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2014-31.07.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 197.910.193,97.-TL, hayat dışı 573.414,48.-TL olmak üzere toplam 198.483.608,45.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
11 AĞUSTOS
Genel Müdür Atanması ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi Hakkında
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın, Sayın M. Uğur Erkan'ın Genel Müdür olarak atanmasına ilişkin 6 Ağustos 2014 tarihli uygunluk yazısı bugün itibariyle Şirketimize ulaşmıştır.​
25 TEMMUZ
Genel Müdür Atanması ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi Hakkında
​​Şirketimizin 25.07.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

- Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sayın M. Uğur Erkan'ın, gerekli bilgi ve belgelerin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne ulaşmasını izleyen 10 iş günü içinde Müsteşarlıkça olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda, haiz olduğu I. derece imza yetkisiyle Şirketimiz Genel Müdürlüğüne atanması,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.maddesi gereğince Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sayın Mete Uğurlu'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Genel Müdür Sayın M. Uğur Erkan'ın seçilmesi

kararlaştırılmıştır.

Saygılarımızla,
22 TEMMUZ
01.01.2014-30.06.2014 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 169.630.421,39.-TL, hayat dışı 515.542,52.-TL olmak üzere toplam 170.145.963,91.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
04 TEMMUZ
13. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin İmzalanması
Şirketimiz ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.05.2014 - 30.04.2016 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 04.07.2014 tarihinde imzalanmıştır.​
02 TEMMUZ
Sermaye Artırımı Tescili

​Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 350.000.000.-TL'den 380.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi 26.06.2014 tarihinde tamamlanmış ve 02.07.2014 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.​

24 HAZİRAN
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi


Mevcut Sermaye (TL)
350.000.000,000
Ulaşılacak Sermaya (TL)
380.000.000,000


Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
B Grubu,ANHYT(Eski) TRAANHYT91O3
349.000.000,000
29.914.285,714
8,57142
B
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı)​TREADHE00018
1.000.000,000
85.714,286
8,57142
B​
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER
350.000.000,000
30.000.000,000
8,57142
 


Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
25.06.2014
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay


Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde, ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 25.06.2014 tarihinde başlanacaktır.
24 HAZİRAN
Üst Yönetim Değişikliği

​Sn. Mete Uğurlu, 30.6.2014 tarihi itibariyle emekli olmak suretiyle Şirketimizdeki Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ayrılacaktır.​

23 HAZİRAN
Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esaslarının Güncellenmesi

​Yönetim Kurulumuzun 23 Haziran 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında belirlenen Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esaslarının aynen kabul edilmesine ve kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.​

23 HAZİRAN
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106​
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması


SPK Başvuru Sonucu
Onay
Mevcut Sermaya (TL)
350.000.000,000
Ulaşılacak Sermaya (TL)
380.000.000,000
SPK Onay Tarihi
13.06.2014


Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
B Grubu,ANHYT(Eski)
​TRAANHYT91O3
349.000.000,000
29.914.285,714
8,57142
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı)
TREADHE00018
1.000.000,000
85.714,286
8,57142
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER
350.000.000,000
30.000.000,000​
8,57142


Diğer Kar Yedekleri (TL)
30.000.000,000


Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 350.000.000.-TL'den 380.000.000.-TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek 30.000.000.-TL nominal değerli paylara ilişkin ek'teki ihraç belgesi​, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2014 tarih ve 18/588 sayılı kararı ile onaylanmıştır
20 HAZİRAN
01.01.2014-31.05.2014 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2014-31.05.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 134.301.440,89.-TL, hayat dışı 455.934,49.-TL olmak üzere toplam 134.757.375,38.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

27 MAYIS
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Yeni Üye Seçimi
​Yönetim Kurulumuzun 27 Mayıs 2014 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesinin 2. fıkrası gereğince, Muhasebe Müdürü Sayın N. Cem Özcan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak seçilmesine karar verilmiştir. 

Şirketimizde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün görevleri ağırlıklı olarak Muhasebe Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, konuyla ilgili yöneticilere ait lisans ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. 

Ad Soyad: N. Cem Özcan
Unvanı: Muhasebe Müdürü (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi)
Lisans Bilgisi: Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
İletişim Bilgisi: 0 212 317 71 04, yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr 

Ad Soyad: C. Ozan Sezer
Unvanı: Muhasebe Müdür Yardımcısı
İletişim Bilgisi: 0 212 317 70 18, yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
22 MAYIS
01.01.2014-30.04.2014 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2014-30.04.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 108.534.200,65.-TL, hayat dışı 425.222,25.-TL olmak üzere toplam 108.959.422,90.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

14 MAYIS
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başlamasına ilişkin açıklama

​Şirketimiz ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.05.2014 - 30.04.2016 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün itibariyle başlamıştır​

07 MAYIS
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu


Mevcut Sermaye (TL)
350.000.000,000
Ulaşılacak Sermaya (TL)
380.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
30.000.000,000
SPK Başvuru Tarihi
07.05.2014


25 Nisan 2014 ve 28 Nisan 2014 tarihli KAP açıklamalarımız kapsamında, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 350.000.000.-TL'den 380.000.000.-TL'ye yükseltilmesi için bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.​
28 NİSAN
Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

​Sermaye artırım işlemleri kapsamında, Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı "altıncı" maddesinde ilişikteki değişikliklerin yapılmasına ve ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.​

25 NİSAN
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.04.2014
Mevcut Sermaye (TL)
350.000.000,000
Ulaşılacak Sermaya (TL)
380.000.000,000


Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
B Grubu,ANHYT(Eski) ,TRAANHYT91O3
349.000.000,000
29.914.285,714
8,57142
B
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı) ,TREADHE00018
1.000.000,000
85.714,286
8,57142
B
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER
350.000.000,000
30.000.000,000
8,57142
 


Diğer Kar Yedekleri (TL)
30.000.000,000


Yönetim Kurulumuzun 25 Nisan 2014 tarihli toplantısında;
350.000.000.-TL (ÜçyüzellimilyonTL) olan çıkarılmış sermayemizin, 450.000.000.-TL'lik 
(DörtyüzellimilyonTL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000.-TL (OtuzmilyonTL) artırılarak 380.000.000.-TL'ye (ÜçyüzseksenmilyonTL) çıkarılmasına,

Artırılacak sermayenin;
• 5.000.000.-TL'lik (BeşmilyonTL) kısmının statü yedeklerinden,
• 25.000.000-TL'lik (YirmibeşmilyonTL) kısmının da olağanüstü yedeklerden
karşılanmasına karar verilmiştir.
18 NİSAN
Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Üye Seçimi
​Yönetim Kurulumuzun 18 Nisan 2014 tarihli toplantısında;
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ebru Özşuca'nın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Fehmi Cem Eyüboğlu'nun seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
17 NİSAN
Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili


Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
24.03.2014 10:00
Tescil Tarihi
11.04.2014


Şirketimizin 24 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiş olup, konuya ilişkin ilan 17 Nisan 2014 tarihli ve 8552 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.​
14 NİSAN
01.01.2014-31.03.2014 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2014-31.03.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 83.723.383,01.-TL, hayat dışı 361.268,38.-TL olmak üzere toplam 84.084.651,39.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

24 MART
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi


Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski) ,TRAANHYT91O3
0,1428571
0,1214286
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı) ,TREADHE00018
0,1428571
0,1214286


Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin


Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
26.03.2014
24 MART
Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi
​24 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 

* Denetimden Sorumlu Komite'ye Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın üyeliğe seçilmesine,

* Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, R. Semih Nabioğlu'nun üyeliğe seçilmesine,

* Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın başkanlık etmesine ve R. Semih Nabioğlu'nun üyeliğe seçilmesine 

karar verilmiştir.
24 MART
Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili Seçimi

​24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Salih Kurtuluş'un seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.​

24 MART
2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
24.03.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2013
Tarihi ve Saati
24.03.2014 10:00
Genel Kurul Yapıldımı
Evet
Adresi
İş Kuleleri Kule 1 Kat 41 Levent 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
Alınan Kararlar
Şirketimizin bugün saat 10:00'da İş Kuleleri Kule:1 Kat:41 34330 Levent-İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında;

* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile,
* 2013 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oybirliği ile,
* Tadil edilen Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanması oybirliği ile,
* 2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile,
* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oyçokluğu ile,
* 2014 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;
* 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait rapor okunmuş ve müzakere edilmiş, * Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
HayırGündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü m​ü?
Evet


Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin


Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski) ,TRAANHYT91O3
0,1428571
0,1214286
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı) ,TREADHE00018
0,1428571
0,1214286


Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
26.03.2014


Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?
Hayır
21 MART
01.01.2014-28.02.2014 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2014-28.02.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 48.742.301,74.-TL, hayat dışı 317.110,66.-TL olmak üzere toplam 49.059.412,40.-TL olarak gerçekleşmiştir.​​

19 MART
Yönetim Kurulu Üyeliği Adayları Hakkında
​​​24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilecek Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiler ek'te yer almaktadır. 

Söz konusu bilgiler Şirketimiz internet sitesindeki (www.anadoluhayat.com.tr) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan "Genel Kurul" bölümüne eklenmiştir.
17 MART
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nün Kurulması Hakkında
​Şirketimiz Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, 17 Mart 2014 tarihinden itibaren, İskender Paşa Mahallesi, Atatürk Meydanı Caddesi, No:7/A Kat:4, 61200 Trabzon adresinde faaliyete başlamıştır. 

Telefon No: (0462) 281 81 61
Faks No : (0462) 281 81 66​
27 ŞUBAT
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.02.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi
24.03.2014


Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin


Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski) ,TRAANHYT91O3
0,1428571
0,1214286
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı) ,TREADHE00018
0,1428571
0,1214286


Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarih
26.03.2014


Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,ANHYT(Eski) ,TRAANHYT91O3
0,000
0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı) ,TREADHE00018
0,000
0,00000


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2014 tarihli ve 604/4 sayılı kararı ile; 2013 yılı karından ortaklara nakit olarak 50.000.000.-TL brüt kar payı dağıtılması, kar payı dağıtımına 26 Mart 2014 tarihinde başlanması, işlemlerin 31 Mayıs 2014 tarihine kadar tamamlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
27 ŞUBAT
Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


​​
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Türü
Olağan
Karar Tarihi
27.02.2014
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2013
Tarihi ve Saati
24.03.2014 10:00
Adresi
İş Kuleleri Kule 1 Kat 41 Levent 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi.
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3. 2013 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
5. Tadil edilen Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanması.
6. Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
10. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12. 2014 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır


EK AÇIKLAMALAR:
​ Şirketimizin 27 Şubat 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 24 Mart 2014 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10:00'da İş Kuleleri Kule 1 Kat:41 Levent 34330 Beşiktaş/istanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
27 ŞUBAT
Kar Dağıtım Politikası Tadili
​​Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2014 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında tadil edilen Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıdaki haliyle kabulüne ve Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Kar Dağıtım Politikasının Eski Şekli

Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,

a) Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,
b) Şirketimizin karlılık durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.
Yönetim Kurulumuzda dağıtılabilir karın en az %30'unun bedelsiz hisse şeklinde veya nakden dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Ana Sözleşmemiz uyarınca, birinci kar payının ayrılmasından sonra kalan tutarın en fazla %3'üne kadar ve üç maaş ile sınırlı olmak üzere çalışanlarımıza kar payı ödenmektedir.

Kar payı ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kar Dağıtım Politikasının Yeni Şekli

Şirketimizin ortaklar ve kara katılan diğer kişiler için uygulanan kar dağıtım esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizdeki ilgili düzenlemelere tabidir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını sağlayacak şekilde, Şirket'in faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik beklentilerini, sermaye yeterlilik hedeflerini ve sermaye piyasalarındaki şartları da göz önünde bulundurarak ve Şirketimizin karlılık durumunu dikkate alarak hazırlanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzca, net dağıtılabilir dönem karının en az %30'unun bedelsiz hisse şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Esas Sözleşmemiz uyarınca, birinci kar payının ayrılmasından sonra kalan tutarın en fazla %3'üne kadar ve üç maaş ile sınırlı olmak üzere çalışanlarımıza kar payı ödenmektedir.

Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır.  Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.
27 ŞUBAT
Bağımsız Denetim Firması’nın Seçimi

Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2014 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2013 tarih ve 575/4 sayılı kararı çerçevesinde, 2014 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin, bağımsız denetim kuruluşu "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."den temin edilmesine ve seçilen denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

27 ŞUBAT
01.01.2014-31.01.2014 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2014-31.01.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 27.690.348,35.-TL, hayat dışı 269.369,45.-TL olmak üzere toplam 27.959.717,80.-TL olarak gerçekleşmiştir.​​

16 OCAK
01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 394.219.745,09.-TL, hayat dışı 789.193,49.-TL olmak üzere toplam 395.008.938,58.-TL olarak gerçekleşmiştir.​​

24 ARALIK
01.01.2013-30.11.2013 dönemine ait prim üretimi

Şirketimizin 01.01.2013-30.11.2013 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 352.715.347,89.-TL, hayat dışı 742.699,72.-TL olmak üzere toplam 353.458.047,61.-TL olarak gerçekleşmiştir.​​

13 ARALIK
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nün Kurulması
Yönetim Kurulumuzca, Trabzon ili merkezinde, "Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü" adıyla yeni bir birim oluşturulmasına, söz konusu işyerinin açılış ve diğer işlemlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.​​
22 KASIM
01.01.2013-31.10.2013 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2013-31.10.2013 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 327.651.374,52.-TL, hayat dışı 530.061,84.-TL olmak üzere toplam 328.181.436,36.-TL olarak gerçekleşmiştir.​​​

10 EKİM
01.01.2013-30.09.2013 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2013-30.09.2013 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 305.592.494,42.-TL, hayat dışı 496.787,82.-TL olmak üzere toplam 306.089.282,24.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

08 EKİM
Şirketimize Koordinatör Atanması Hakkında

​Sn. Fatma Demet Işıksaçan'ın ve Sn. İsmail Hakkı Altay'ın 09.10.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Koordinatör olarak atanmalarına karar verilmiştir.​

20 EYLÜL
01.01.2013-31.08.2013 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2013-31.08.2013 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 276.995.909,74.-TL, hayat dışı 498.643,03.-TL olmak üzere toplam 277.494.552,77.-TL olarak gerçekleşmiştir.​​

15 AĞUSTOS
01.01.2013-31.07.2013 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2013-31.07.2013 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 253.983.798,67.-TL, hayat dışı 559.679,86.-TL olmak üzere toplam 254.543.478,53.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

31 TEMMUZ
Yönetici Kadrosundaki Değişiklik Hakkında

​Genel Müdür Yardımcılarımızdan Sn. Ayhan Sincek, 31.07.2013 tarihi itibariyle Şirketimizdeki görevinden ayrılmaktadır.​

19 TEMMUZ
01.01.2013-30.06.2013 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2013-30.06.2013 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 222.089.328.-TL, hayat dışı 496.769.-TL olmak üzere toplam 222.586.097.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
12 TEMMUZ
Sermaye Artırımı Tescili

​Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000.-TL'den 350.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi 04.07.2013 tarihinde tamamlanmış ve 10.07.2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.​​

03 TEMMUZ
AHE ve HSBC arasındaki acentelik ve işbirliği sözleşmesi hakkında
​"22.10.2012 ve 28.02.2013 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda özetle; aramızdaki mevcut acentelik ve işbirliği sözleşmesi kapsamında, Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin satışına aracılık etmekte olan HSBC Bank A.Ş.'nin Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile sözleşme imzaladıktan sonra münhasır bir şekilde bu şirketin ürünlerini müşterilerine sunabilmek için geçerli yasal süreci başlatacağını duyurmuştuk.

HSBC Bank A.Ş., Şirketimize 24.04.2013 tarihi itibariyle Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile anlaşmayı imzaladığını ve akabinde de gerekli yasal süreci tamamladığını bildirmiştir. Bu bağlamda HSBC Bank A.Ş., Temmuz 2013 tarihi itibariyle, yeni Bireysel Emeklilik ve yeni Yıllık Hayat Sigortası satışlarını Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ürünleri ile yapmaya başlamıştır. Daha öncesinde Şirketimiz ürünlerinin satışından kaynaklanan mevcut sözleşmeler ise halen devam etmektedir.

Öte yandan, Uzun Süreli Hayat Sigortası, Herkese Hayat Sigortası ve KKTC'de gerçekleştirilen hayat sigortası satışlarına ilişkin olarak şimdilik değişiklik olmayıp Şirketimiz ürünleri ve mevcut iş akışlarına aynı şekilde devam edilmektedir.

Şirketimizce konuya ilişkin gelişmelerin duyurulmasına devam edilecektir. "
26 HAZİRAN
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının
Alınması


SPK Başvuru Sonucu
Onay
Mevcut Sermaye (TL)
350.000.000,000
Ulaşılacak Sermaya (TL)
380.000.000,000
SPK Onay Tarihi
21.06.2013


Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
B Grubu,ANHYT(Eski) ,TRAANHYT91O3
299.000.000,000
49.833.333,333
16,66666
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı) ,TREADHE00018
1.000.000,000
166.666,667
16,66666
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER
300.000.000,000
50.000.000,000
16,66666


Diğer Kar Yedekleri (TL)
50.000.000,000


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000.-TL'den 350.000.000.-TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek 50.000.000.-TL nominal değerli paylara ilişkin ilişikteki ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2013 tarih ve 22/730 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İhraç Belgesi için tıklayın​
26 HAZİRAN
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi


Mevcut Sermaye (TL)
350.000.000,000
Ulaşılacak Sermaya (TL)
380.000.000,000


Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
B Grubu,ANHYT(Eski) ,TRAANHYT91O3
299.000.000,000
49.833.333,333
16,66666
B
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı) ,TREADHE00018
1.000.000,000
166.666,667
16,66666
B
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER
300.000.000,000
50.000.000,000
16,66666
 


Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
27.06.2013
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde, ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 27.06.2013 tarihinde başlanacaktır.
17 HAZİRAN
01.01.2013-31.05.2013 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2013-31.05.2013 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 177.796.514,00.-TL, hayat dışı 447.117,26.-TL olmak üzere toplam 178.243.631,26.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

27 MAYIS
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
​Yönetim Kurulumuzun 27 Mayıs 2013 tarihli toplantısında;

Sermaye artırımı işlemleri kapsamında, Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı "altıncı" maddesinde ilişikteki değişikliklerinin yapılmasına ve ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Sermaye Maddesini okumak için tıklayınız.
17 MAYIS
01.01.2013-30.04.2013 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2013-30.04.2013 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 137.878.785,94.-TL, hayat dışı 395.133,66.-TL olmak üzere toplam 138.273.919,60.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

08 MAYIS
Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin SPK Başvurusu
Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin SPK Başvurusu
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin SPK Başvurusu


Mevcut Sermaye (TL)
300.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
350.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
50.000.000,000
SPK Başvuru Tarihi
08.05.2013


EK AÇIKLAMALAR:
26.04.2013 tarihli KAP açıklamamız kapsamında, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000.-TL'den 350.000.000.-TL'ye yükseltilmesi için bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
29 NİSAN
Genel Kurul Kararları Tescili
Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili


Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
26.03.2013 14:00
Tescil Tarihi
16.04.2013


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 26 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Kararları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.04.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, konuya ilişkin ilan 22.04.2013 tarihli ve 8305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
26 NİSAN
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.04.2013
Mevcut Sermaye (TL)
300.000.000,000
Ulaşılacak Sermaya (TL)
350.000.000,000


Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
B Grubu,ANHYT(Eski) ,TRAANHYT91O3
299.000.000,000
49.833.333,333
16,66666
B
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı) ,TREADHE00018
1.000.000,000
166.666,667
16,66666
B
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER
300.000.000,000
50.000.000,000
16,66666
 


Diğer Kar Yedekleri (TL)
50.000.000,000


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 26 Nisan 2013 tarihli toplantısında;
300.000.000.-TL (ÜçyüzmilyonTL) olan çıkarılmış sermayemizin, 450.000.000.-TL'lik (DörtyüzellimilyonTL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000.-TL (EllimilyonTL) artırılarak 350.000.000.-TL'ye (ÜçyüzellimilyonTL) çıkarılmasına,
Artırılacak sermayenin;
*19.000.000.-TL'lik kısmının statü yedeklerinden,
*31.000.000.-TL'lik kısmının da olağanüstü yedeklerden
​​ karşılanmasına karar verilmiştir.
24 NİSAN
Ana Sözleşme Değişikliğinin Tescil ve İlanı


Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3-a, 18
27.03.1992
29.04.1992
3018
6, 7, 27
07.10.1994
12.10.1994
3636
6
28.03.1996
04.04.1996
4012
6
22.04.1997
29.04.1997
4278
3
17.02.1998
25.03.1998
4509
6
03.04.1998
21.04.1998
4524
6
07.04.1999
12.04.1999
4768
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38
25.10.1999
28.10.1999
4908
6
18.07.2000
21.07.2000
5093
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 19, 20, 31, 34, 38
21.03.2003
24.03.2003
5762
6
18.09.2006
21.09.2006
6647
6
18.04.2011
26.04.2011
7802
1, 3, 6, 7, 23, 2.bölüm ve yeni eklenen madde 39
09.04.2012
13.04.2012
8048
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, Geçici 1. Madde ve 8.Bölüm Başlık
16.04.2013
22.04.2013
8305


Esas sözleşmemizin aşağıdaki maddeleri değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 16.04.2013 tarihinde tescil edilmiş ve 22.04.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.          

Değişen Maddeler  Madde Başlıkları  
           1                Kuruluş
           3                Şirketin Amaç ve Konusu 
           4                Şirketin Merkez ve Şubeleri
           6               Sermaye ve Paylar 
           7                Hisse Senetleri
           8                Tahvil, Borçlanma Senetleri ve Kar Zarar Ortaklığı Belgesi Çıkarılması
           9               Yönetim Kurulu
         10               Yönetim Kurulunun Süresi
         11               Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu
         12               Görev Bölümü
         13               Üyelerin Toplantıya Katılamamaları
         14               Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
         15               Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri
         16               Genel Müdür ve Diğer Unvan Sahipleri
         18               Şirket Adına İmzaya Yetkili Olanlar ve İmza Şekli
         19               Şirketin Denetleme Esasları; Denetçilerin Seçilmesi ve İşlerine Son Verilmesi
         20               Denetçilerin Görev ve Yetkileri
         21               Denetçilerin Ödenekleri 
         22                Genel Kurul Toplantıları
         23               Çağrının Şekli ve Gündem
         24               Toplantı Yeri
         25               Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi
         26               Toplantı ve Karar Çoğunluğu
         27               Oy Hakkı
         28               Oyların Kullanılması Şekli
         29               Başkan
         30               Genel Kurul Zabıtları
         31               Hesap Dönemi
         32               Çalışanlar Yararına Yardım Akçesi
         33                Karın Dağıtılması
 

8.Bölüm Başlık     ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
         34               Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi
         35                Şirkete Ait İlanlar  
         36                Ana Sözleşmenin Bastırılması ve İlgili Mercilere Gönderilmesi
         38               Yasal Hükümlerin Uygulanması
 Geçici 1.Madde    İlk Yönetim Kurulu   Esas Sözleşmemizin son hali web sitemizde “Ana Sözleşme” başlığı altında yer almaktadır.”​​
15 NİSAN
01.01.2013-31.03.2013 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2013-31.03.2013 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 103.781.007,94.-TL, hayat dışı 325.422,51.-TL olmak üzere toplam 104.106.430,45.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

01 NİSAN
Akdeniz Bölge Müdürlüğü'nün Taşınması Hakkında

Akdeniz Bölge Müdürlüğümüz, 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle, Yeşilbahçe Mahallesi, Metin Kasapoğlu Caddesi, Gökhan İş Merkezi, A Blok, No:19/B, 07160 Muratpaşa/Antalya adresinde faaliyet göstermeye başlamıştır. 

Akdeniz Bölge Müdürlüğümüzün posta adresi haricindeki diğer iletişim bilgilerinde ise (telefon, faks) herhangi bir değişiklik olmamıştır.​
27 MART
01.01.2013-28.02.2013 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2013-28.02.2013 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 61.475.201,25.-TL, hayat dışı 282.625,87.-TL olmak üzere toplam 61.757.827,12.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

27 MART
12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin İmzalanması,

​Şirketimiz ile Banka Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.05.2012-30.04.2014 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 27.03.2013 tarihinde imzalanmıştır.​

26 MART
2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 Levent / Beşiktaş
Telefon
(212) 317 70 70
Faks
212 - 3177077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3177106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3177077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı
Kararları


Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
26.03.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2012
Genel Kurul Yapıldımı
Evet
Alınan Kararlar
Şirketimizin bugün saat 14:00'da İş Kuleleri Kule:2 Kat:25 34330 Levent-İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında;

* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
* 2012 yılına ait finansal tabloların incelenerek onaylanması,
* Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
* 2012 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması,
* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması,
* Esas Sözleşme'ye ilişkin tadillerin onaylanması,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması,
* Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
* Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması,
* 2013 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;
* 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait rapor okunmuş ve müzakere edilmiş,
* Dönem içinde gerçekleşen denetçi değişiklikleri ve yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Evet


Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin


Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski) ,TRAANHYT91O3
0,1333333
0,1133333
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı) ,TREADHE00018
0,1333333
0,1133333


Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
28.03.2013


Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?
Hayır


EK AÇIKLAMALAR:​​
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde Faaliyet Konusu ile ilgili maddede değişiklik yapılmış olup, Şirketimiz Faaliyet Konusunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde Şirket Merkezi ile ilgili maddede değişiklik yapılmış olup, Şirketimiz Merkezinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
26 MART
Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili Seçimi

​26 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Salih Kurtuluş'un seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.​

26 MART
Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi
​26 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 

-Denetimden Sorumlu Komite'ye Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın üyeliğe seçilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, R.Semih Nabioğlu'nun üyeliğe seçilmesine,

-Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın başkanlık etmesine ve R.Semih Nabioğlu'nun üyeliğe seçilmesine

karar verilmiştir.
22 MART
Şirketimiz Esas Sözleşme Değişiklikleri Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu Onayının Alınması
​​Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan Şirketimiz Esas Sözleşme Değişiklikleri ekte sunulmuştur. 

Tasarıyı okumak için tıklayınız
08 MART
01.01.2013-31.01.2013 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2013-31.01.2013 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 30.667.434,43.-TL, hayat dışı 242.241,85.-TL olmak üzere toplam 30.909.676,28.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

08 MART
Yönetim Kurulu Üyeliklerine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi
​Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 9. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuz 9 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 28 Şubat 2013 tarihli kararı ile Esas Sözleşmemizin anılan maddesinin, üye sayısı 11’e yükseltilecek şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir. 

Yasal mercilerden gerekli izinlerin alınması ve ilgili Esas Sözleşme değişikliğinin 26 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanması durumunda, Yönetim Kurulumuz için 11 üye seçimi yapılacaktır. 

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiler ek'te yer almaktadır. 

Söz konusu bilgiler, Şirketimiz internet sitesindeki (www.anadoluhayat.com.tr) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan "Genel Kurul" bölümüne eklenmiştir.
01 MART
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
​Yönetim Kurulumuzun 28.02.2013 tarihli ve 576/3 sayılı kararı ile; 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat düzenlemeleri kapsamında hazırlanan "Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin Genel Kurul onayına sunulmasına ve gerekli tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasına karar verilmiştir. 
01 MART
Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında
​​Yönetim Kurulumuzun 28.02.2013 tarihli ve 576/2 sayılı kararı ile; 

Sermaye Piyasası Kurulu ile Hazine Müsteşarlığı'ndan gelen talepler ve Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler doğrultusunda; Esas Sözleşmemizin 29.01.2013 tarih ve 573/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmesi öngörülen 6, 8, 9, 15 ve 35 numaralı maddelerinin ek'teki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir. 

Tasarıyı okumak için tıklayınız.
01 MART
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.02.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi
26.03.2013


Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin


Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ANHYT(Eski) ,TRAANHYT91O3
0,1333333
0,1133333
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı) ,TREADHE00018
0,1333333
0,1133333


Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
28.03.2013


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 28.02.2013 tarihli ve 576/6 sayılı kararı ile; 2012 yılı kârından ortaklara nakit olarak 40.000.000.-TL brüt kâr payı dağıtılması, kâr payı dağıtımına 28.03.2013 tarihinde başlanması, işlemlerin 31.05.2013 tarihine kadar tamamlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
01 MART
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Türü
Olağan
Karar Tarihi
28.02.2013
Tarihi ve Saati
26.03.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2012
Genel Kurul Yapıldımı
Evet
Adres
İş Kuleleri Kule:2 Kat:25 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul
Alınan Kararlar
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması ve müzakeresi.
3. 2012 yılına ait finansal tabloların incelenerek onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. 2012 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması.
6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
7. Dönem içinde gerçekleşen denetçi değişikliklerine ilişkin bilgi verilmesi.
8. İlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Esas Sözleşme'ye ilişkin tadillerin onaylanması.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13. Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması.
14. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15. 2013 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 28 Şubat 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 26 Mart 2013 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:00'da İş Kuleleri Kule 2 Kat:25 Levent 34330 Beşiktaş/ İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
01 MART
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi

​26 Mart 2013 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince, Sayın Prof. Dr. Mehmet Baha Karan ve Sayın Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın yönetim kurulu bağımsız üye adayı olarak sunulması Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüştür. ​

28 ŞUBAT
AHE ve HSBC arasındaki acentelik ve işbirliği sözleşmesi hakkında
​"Aramızdaki mevcut acentelik ve işbirliği sözleşmesi kapsamında, Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin satışına aracılık etmekte olan HSBC Bank A.Ş. (Banka) tarafından düzenlenmiş olan ve Şirketimize 27 Şubat 2013 tarihinde ulaşan 22 Şubat 2013 tarihli yazıda özetle;

* Hissedarları olan HSBC Bank plc'nin, Kıta Avrupası ülkelerinde kurulu HSBC Bankalarına yönelik olarak hayat ve emeklilik sözleşmeleri özelinde Allianz Şirketinin ürünlerini müşterilerine sunmak üzere uluslar arası nitelikte bölgesel bir anlaşma yaptığı,
 
* Bu doğrultuda, Banka'nın Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile sözleşme imzaladıktan sonra münhasır bir şekilde bu şirketin ürünlerini müşterilerine sunabilmesi için geçerli yasal onay süreçlerinin başlatılacağı,
 
* Gerekli yasal onaylar alındıktan ve sistemsel geliştirmeler tamamlandıktan sonra yeni emeklilik ve hayat ürünü satışlarının Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ürünleri ile yapılıyor olacağı,
 
* Mevcut emeklilik sözleşmelerinin Şirketimiz ile sürdürüleceği,
 
* Yasal onayların alınması ve ürünlerle ilgili geçişlerin yapılması zaman alacağından, süreçle ilgili detaylar netleştikçe bilgi verilmeye devam edileceği

hususları yer almaktadır. 

Şirketimizce, konuya ilişkin gelişmelerin duyurulmasına devam edilecektir." 
25 ŞUBAT
Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
​​Şirketimiz ile Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasındaki bağımsız denetim sözleşmesi 31.12.2012 tarihi itibariyle yapılan bağımsız denetim ile sona erecektir. 

25.02.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin bağımsız denetim hizmetinin 2013, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayacak şekilde, 3 yıllık süre için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den temin edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 
18 ŞUBAT
Genel Müdür Yardımcısının atanması

​Sn. Haldun Aydoğdu'nun, Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ilişkin Hazine Müsteşarlığı onay süreci bugün itibariyle tamamlanmıştır. ​​

31 OCAK
Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında
​​Şirketimizin 29.01.2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince, ilişikteki Esas Sözleşme değişikliklerinin yapılmasına ve bu konularda ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiş olup, gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. 

Tasarıyı okumak için tıklayınız 
30 OCAK
Yönetici Kadrosundaki Değişiklik Hakkında

​Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Engin Murat Yüksel, 01.02.2013 tarihi itibariyle emekliye ayrılacaktır. ​

30 OCAK
Yönetici Kadrosundaki Değişiklik Hakkında
​​Yönetim Kurulumuzun 29.01.2013 tarihli toplantısında; 

Şirketimizde Koordinatör unvanı ile görev yapmakta olan Sn. Haldun Aydoğdu'nun, 01.02.2013 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve gerekli işlemlerin Hazine Müsteşarlığı nezdinde başlatılmasına karar verilmiştir. 
18 OCAK
01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 367.057.438,54.-TL, hayat dışı 910.935,07.-TL olmak üzere toplam 367.968.373,61.-TL olarak gerçekleşmiştir.​​​

10 OCAK
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başlamasına ilişkin açıklama

​Şirketimiz ile Banka Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.05.2012-30.04.2014 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün itibariyle başlamıştır.​

24 AĞUSTOS
Yönetim Kurulu Denetçi Değişikliği
​Yönetim Kurulumuzun 24.08.2012 tarihli toplantısında; 

Şirketimiz denetçiliğinden istifa ederek ayrılan Sayın Zeki Davut’un yerine diğer denetçi Sayın Fulya Eti tarafından Sayın Canan Yılmaz’ın seçilmesi hususunun, tescil ve ilanına karar verilmiştir.
24 AĞUSTOS
Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Değişikliği
​Yönetim Kurulumuzun 24.08.2012 tarihli toplantısında; 

Sayın Emre Duranlı’nın Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrılması nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sayın Recai Semih Nabioğlu’nun seçilmesine karar verilmiştir.
24 AĞUSTOS
Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Üye Seçimi
​Yönetim Kurulumuzun 24.08.2012 tarihli toplantısında; 

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Emre Duranlı'nın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Recai Semih Nabioğlu’nun seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
17 AĞUSTOS
01.01.2012-31.07.2012 dönemine ait prim üretimi

Şirketimizin 01.01.2012-31.07.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 210.471.782,05.-TL, hayat dışı 636.479,36.-TL olmak üzere toplam 211.108.261,41.-TL olarak gerçekleşmiştir.

17 TEMMUZ
01.01.2012-30.06.2012 dönemine ait prim üretimi

Şirketimizin 01.01.2012-30.06.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 182.159.139,35.-TL, hayat dışı 603.899,85.-TL olmak üzere toplam 182.763.039,20.-TL olarak gerçekleşmiştir.

20 HAZİRAN
01.01.2012-31.05.2012 dönemine ait prim üretimi

Şirketimizin 01.01.2012-31.05.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 145.052.954,46.-TL, hayat dışı 566.917,51.-TL olmak üzere toplam 145.619.871,97.-TL olarak gerçekleşmiştir.

04 HAZİRAN
İstanbul 1. Bölge Müdürlüğümüzün faaliyet göstereceği yeni adres

​İstanbul 1. Bölge Müdürlüğümüz, 4 Haziran 2012 tarihinden itibaren Sinanpaşa Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi, No:7/A, Kat:6, 34353 Beşiktaş - İstanbul adresindeki yeni hizmet binasında faaliyet göstermeye başlamıştır.


İstanbul 1. Bölge Müdürlüğümüzün posta adresi dışındaki diğer iletişim bilgilerinde (telefon, faks numaraları vb.) herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
18 MAYIS
01.01.2012-30.04.2012 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2012-30.04.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 111.707.715,90.-TL, hayat dışı 470.392,78.-TL olmak üzere toplam 112.178.108,68.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

19 NİSAN
01.01.2012-31.03.2012 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2012-31.03.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 82.347.994,23.-TL, hayat dışı 328.409,78.-TL olmak üzere toplam 82.676.404,01.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

13 NİSAN
Ana Sözleşme Değişikliğinin Tescil ve İlanı
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3-a, 18
27.03.1992
29.04.1992
3018
6, 7, 27
07.10.1994
12.10.1994
3636
6
28.03.1996
04.04.1996
4012
6
22.04.1997
29.04.1997
4278
3
17.02.1998
25.03.1998
4509
6
03.04.1998
21.04.1998
4524
6
07.04.1999
12.04.1999
4768
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38
25.10.1999
28.10.1999
4908
6
18.07.2000
21.07.2000
5093
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 19, 20, 31, 34, 38
21.03.2003
24.03.2003
5762
6
18.09.2006
21.09.2006
6647
6
18.04.2011
26.04.2011
7802
1, 3, 6, 7, 23, 2.bölüm ve yeni eklenen madde 39
09.04.2012
13.04.2012
8048


​​Esas Sözleşmemizin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesi, "Çağrının Şekli ve Gündem" başlıklı 23. maddesi ile İkinci Bölümün başlığına ilişkin tadillere ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 39. Madde'nin Esas Sözleşme'ye ilave edilmesine dair Olağan Genel Kurul kararı 09.04.2012 tarihinde tescil edilmiştir. 

Esas Sözleşmemizin son hali web sitemizde “Ana Sözleşme” başlığı altında yer almaktadır.”
10 NİSAN
Esas Sözleşme değişikliğinin tamamlanması hakkında

Esas Sözleşmemizin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesi, "Çağrının Şekli ve Gündem" başlıklı 23. maddesi ile İkinci Bölümün başlığına ilişkin tadillere ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 39. Madde'nin Esas Sözleşme'ye ilave edilmesine dair Olağan Genel Kurul kararı 09.04.2012 tarihinde tescil edilmiştir.​​

29 MART
Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi
​29 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

-Denetimden Sorumlu Komite'ye Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın üyeliğe seçilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, Emre Duranlı'nın söz konusu komiteye üyeliğinin devamına,

-Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne  Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın başkanlık etmesine ve Emre Duranlı'nın üyeliğe seçilmesine

karar verilmiştir.
29 MART
Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili Seçimi

​29 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Salih Kurtuluş'un seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.​​

29 MART
2011 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Şirketimizin bugün gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

2011 yılı karından tamamı nakit olmak üzere 40.000.000 TL tutarında (%13,33333) kar payı dağıtılması ve kar payı dağıtımına 30 Mart 2012 tarihinde başlanması kabul edilmiştir.

Nakit kar payları, brüt % 13,33333 net % 11,33333 oranında ve 1 TL nominal değerde beher hisseye brüt 0,133333, net 0,113333 olarak ödenecektir.

Kaydileşmiş hisse senetlerine ait temettü alacakları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) aracılığı ile ortaklarımızın hesaplarına kaydedilecektir. 

6111 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 28.04.2011 tarih, 551 sayılı Genel Mektubu uyarınca; paylarını fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın paydan doğmuş olan hakları, kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonu olan 31.12.2012 tarihine kadar geçerlidir.​

29 MART
2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
​Şirketimizin bugün saat 14:00'da İş Kuleleri Kule:2 Kat:20 34330 Levent-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında;

* Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
* 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması ve müzakeresi,
* Şirketimiz Finansal Tabloları'nın müzakere edilerek onaylanması,
* Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
* Faaliyet Raporu'nda yer alan 2011 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, nakit kar dağıtımına 30.03.2012 tarihinde başlanması,
* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 315. ve Ana Sözleşme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması,
* Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mahmut Magemizoğlu, Salih Kurtuluş, Murat Atalay, Tuncay Ercenk, Dr.A. Yavuz Ege, Emre Duranlı ve Mete Uğurlu'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Prof.Dr. Mehmet Baha Karan ve Doç.Dr. Atakan Yalçın'ın seçilmesi, 
* Denetçiliklere bir yıl süre ile görev yapmak üzere Fulya Eti ve Zeki Davut'un seçilmesi,
* Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi, 

oybirliği ile,

*  Ana Sözleşmenin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesi, "Çağrının Şekli ve Gündem" başlıklı 23. Maddesi ile İkinci Bölümün başlığına ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 39. Madde'nin Ana Sözleşme'ye ilave edilmesi,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Denetçileri'ne verilecek aylık ücretlerin saptanması,

oyçokluğu ile

kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;

* "Ücretlendirme Politikası" ortakların bilgi ve görüşlerine sunulmuş,
* Dönem içinde gerçekleşen denetçi değişiklikleri ve yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
29 MART
Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi
​​29 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

-Denetimden Sorumlu Komite'ye Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın üyeliğe seçilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, Emre Duranlı'nın söz konusu komiteye üyeliğinin devamına,

-Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne  Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın başkanlık etmesine ve Emre Duranlı'nın üyeliğe seçilmesine

karar verilmiştir. 
15 MART
Yönetim Kurulu Üyeliklerine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

​Şirketimiz Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiler Şirketimiz internet sitesindeki (www.anadoluhayat.com.tr) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan "Genel Kurul" bölümüne eklenmiştir.​

15 MART
Yönetim Kurulu Üyeliklerine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

​Şirketimiz Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiler Şirketimiz internet sitesindeki (www.anadoluhayat.com.tr) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan "Genel Kurul" bölümüne eklenmiştir.​​​

13 MART
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı'na Eklenen Madde Hakkında
​Yönetim Kurulumuzun 13.03.2012 tarihli ve 548/1 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep doğrultusunda, 29.02.2012 tarihli ve 544/1 sayılı Yönetim Kurulumuz kararında yer alan hususlara ilave olarak ilişikteki Ana Sözleşme değişikliklerinin de yapılmasına ve ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe verilmiş olan mevcut yetkinin devamına karar verilmiştir.

23.MADDENİN ESKİ ŞEKLİ 

Çağrının Şekli Ve Gündem 

Madde 23- Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantıya çağrılması, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı gününden en az iki hafta önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir günlük gazetede ilan edilmek sureti ile olur. Pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmek sureti ile de bildirilir. 

Genel Kurulu toplantıya çağıran ilan ve mektuplarda, toplantı yeri, günü, saati ve gündem yer alır. 23. MADDENİN YENİ ŞEKLİ 

Çağrının Şekli Ve Gündem 

Madde 23- Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin hükümlerine ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yapılması zorunludur. 

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen unsurlara dikkat çekecek şekilde duyuru yapılacaktır.
13 MART
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı'na Eklenen Madde Hakkında
​​Yönetim Kurulumuzun 13.03.2012 tarihli ve 548/1 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep doğrultusunda, 29.02.2012 tarihli ve 544/1 sayılı Yönetim Kurulumuz kararında yer alan hususlara ilave olarak ilişikteki Ana Sözleşme değişikliklerinin de yapılmasına ve ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe verilmiş olan mevcut yetkinin devamına karar verilmiştir.

23.MADDENİN ESKİ ŞEKLİ 

Çağrının Şekli Ve Gündem 

Madde 23- Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantıya çağrılması, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı gününden en az iki hafta önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir günlük gazetede ilan edilmek sureti ile olur. Pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmek sureti ile de bildirilir. 

Genel Kurulu toplantıya çağıran ilan ve mektuplarda, toplantı yeri, günü, saati ve gündem yer alır. 23. MADDENİN YENİ ŞEKLİ 

Çağrının Şekli Ve Gündem 

Madde 23- Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin hükümlerine ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yapılması zorunludur. 

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen unsurlara dikkat çekecek şekilde duyuru yapılacaktır.
09 MART
01.01.2012-31.01.2012 dönemine ait prim üretimi

Şirketimizin 01.01.2012-31.01.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 21.041.615,99.-TL, hayat dışı 250.140,76.-TL olmak üzere toplam 21.291.756,75.-TL olarak gerçekleşmiştir.

09 MART
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi

​29 Mart 2012 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince, Sayın Prof. Dr. Mehmet Baha Karan ve Sayın Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın yönetim kurulu bağımsız üye adayı olarak sunulması Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüştür.​

07 MART
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.03.2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi
01.01.2011-31.12.2011
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)
0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının SermayeyeOranı (%)
0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)
40.000.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı
Brüt (TL)
0,133333
Net (TL)
0,113333
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi
Kar payı dağıtımının 30.03.2012 tarihinde başlayıp, 31.05.2012 tarihine kadar tamamlanması


Şirketimizin 06.03.2012 tarihli Yönetim Kuruluı toplantısında;

​ 2011 yılı karından ortaklara nakit olarak 40.000.000.-TL brüt kar payı dağıtımına 30.03.2012 tarihinde başlanması ve işlemlerin 31.05.2012 tarihine kadar tamamlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
07 MART
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

​2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi için tıklayınız.​​

04 MART
01.01.2012-29.02.2012 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2012-29.02.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 47.220.257,07.-TL, hayat dışı 267.218,08.-TL olmak üzere toplam 47.487.475,15.-TL olarak gerçekleşmiştir​​​

02 MART
Akdeniz Bölge Müdürlüğü’nün Kurulması Hakkında
​Yönetim Kurulumuzun 23 Ocak 2012 tarih ve 541/1 sayılı kararı ile kurulmasına karar verilen Şirketimiz Akdeniz Bölge Müdürlüğü, 2 Nisan 2012 tarihinden itibaren, Şirinyalı Mahallesi, İsmet Gökşen Caddesi, No: 64, Kat: 1, 07160 Muratpaşa/Antalya adresinde faaliyete başlamıştır. 

Akdeniz Bölge Müdürlüğümüzün telefon ve faks numaraları aşağıda belirtilmiştir.” 

Telefon No: (0242) 316 22 82
Faks No : (0242) 316 14 42​
29 ŞUBAT
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görevleri Hakkında
​Şirketimizin 29.02.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 

30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Seri: IV, No: 56 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in 4.5.1 numaralı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 14.03.2005 tarihli ve 353/1 sayılı kararı ile kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin de görevleri dahil olmak üzere yeniden düzenlenen aşağıda yazılı faaliyetleri sürdürmesine karar verilmiştir. 

1. Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. 

2. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. 

3. Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. 

4. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar. 

5. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar. 

6. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. 

7. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler. 

8. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar."
29 ŞUBAT
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Kurulması Hakkında
​"Şirketimizin 29.02.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 

30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Seri: IV, No: 56 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in 4.5.1 sayılı maddesi uyarınca, aşağıda yer verilen esaslar dahilinde görev yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına karar verilmiştir. 

1. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin ve çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. 

2. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır. 
​​
3. Risk Yönetim Sistemleri'ni en az yılda bir kez gözden geçirir.
29 ŞUBAT
Ücretlendirme Politikası Hakkında

Şirketimizin 29.02.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 

30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Seri: IV, No: 56 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in 4.6.2 numaralı maddesi uyarınca hazırlanan "Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Ücretlendirme Politikası" incelenmiş ve uygun bulunmuştur. 

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 

1- POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Ücretlendirme Politikasının (Politika) temel amacı Şirketin ve çalışanların performansı ile bağlantılı olacak şekilde; Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının, ilgili mevzuat ile Şirketin faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. 

Politika; ücretlendirme yönetimi yönünden Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsar. 

2. ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE ESASLAR 
Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Şirketin etik değerleri, iç dengeleri, stratejik hedefleri ve çalışanların performansı ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmemesi esastır. 

Teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, yapılan işlerin uzun vadedeki yansımaları da dikkate alınmak suretiyle, Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir. 

İç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile personeline yapılacak ödemeler, denetim ya da gözetimde bulundukları veya kontrol ettikleri faaliyet biriminin performansından bağımsız olacak şekilde, ilgili personelin kendi fonksiyonuna ilişkin performansı dikkate alınarak belirlenir. 

Faaliyetleri sonucu Şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da Şirketin mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit edilenler hakkında ödemeleriyle ilgili gerekli işlemler tesis edilir. Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir. 

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar. 

Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamaları Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu adına izlenir ve denetlenir. Ayrıca, söz konusu komite değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar. 

İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir. 

Şirketin diğer Müdürlükleri ile şubeleri de bu kapsamdaki görevlerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yerine getirir. 

4. YÜRÜRLÜK 
Bu Politika, 29/02/2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Politikada günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler de Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.​
29 ŞUBAT
Ana Sözleşme Değişikliği Hakkında
​Şirketimizin 29.02.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve ilgili diğer SPK mevzuatı gereğince, ilişikteki Ana Sözleşme değişikliklerinin yapılmasına ve bu konularda ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Tasarıyı okumak için tıklayınız.​
28 ŞUBAT
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
​​Hissedarı olduğumuz Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 28.2.2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 

* Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca geçmiş yıllar zararlarının bir kısmının tasfiyesi amacıyla, şirketin 7.115 milyon TL olan sermayesinin geçmiş yıllar zararına mahsuben 3.295 milyon TL tutarında azaltılarak 3.820 milyon TL'ye indirilmesine, 

* Azaltılan kısmın yerine geçmek ve tamamı nakden karşılanmak üzere şirket sermayesinin 3.295 milyon TL nominal bedelli ve yaklaşık 1.081 milyon TL emisyon primli olarak artırılmak suretiyle 7.115 milyon TL'ye tamamlanmasına ve 

* Kararlaştırılan sermaye artırım tutarı ile emisyon priminin en geç 21.3.2012 tarihinde saat 17:00'ye kadar nakden ödenmesine 

karar verilmiştir. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 28.2.2012 tarihinde, söz konusu sermaye tamamlama işleminden doğan Şirketimiz rüçhan hakkının kullanılmaması yönünde bir karar alınmış ve uygulaması hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
23 OCAK
Akdeniz Bölge Müdürlüğü'nün Kurulması
​Şirketimizin 23.01.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 

Antalya ili merkezinde, "Akdeniz Bölge Müdürlüğü" adıyla yeni bir birim oluşturulmasına, söz konusu işyerinin açılış ve diğer işlemlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
16 OCAK
01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait prim üretimi

01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait prim üretimi 

Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 347.603.290,66.-TL, hayat dışı 832.854,30.-TL olmak üzere toplam 348.436.144,96.-TL olarak gerçekleşmiştir.​​
22 ARALIK
01.01.2011-30.11.2011 dönemine ait prim üretimi

01.01.2011-30.11.2011 dönemine ait prim üretimi 

Şirketimizin 01.01.2011-30.11.2011 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 311.554.588,29.-TL, hayat dışı 627.630,66.-TL olmak üzere toplam 312.182.218,95.-TL olarak gerçekleşmiştir.

21 KASIM
01.01.2011-31.10.2011 dönemine ait prim üretimi
​01.01.2011-31.10.2011 dönemine ait prim üretimi 

Şirketimizin 01.01.2011-31.10.2011 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 288.181.028,03.-TL, hayat dışı 524.013,63.-TL olmak üzere toplam 288.705.041,66.-TL olarak gerçekleşmiştir.
28 EKİM
30.09.2011 döneminden itibaren Mali Tabloların Sermaye Piyasası Kurulu
​30.09.2011 döneminden itibaren Mali Tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.2011 tarih, B.02.6.SPK.0.17.00.400(BİST)-703-9959 sayılı yazısına istinaden düzenlenmesi hakkında 

"Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Borsa İstanbul Başkanlığı'na hitaben düzenlenen 26.10.2011 tarihli yazıda ve Borsa İstanbul Kamuyu Aydınlatma Platformu İşletim Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27.10.2011 tarihli, 3733 numaralı Genel Mektup'ta özetle; 

* Sadece oransal konsolidasyon veya sadece öz sermaye yöntemi kullanılarak hazırlanan finansal tabloların, Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca konsolide olmayan finansal tablolar için öngörülen bildirim sürelerine tabi olduğu ifade edilmiş, 

* Bu kapsamda, sadece oransal konsolidasyon veya sadece öz sermaye yöntemi kullanılarak finansal tablo hazırlayan şirketlerin 2011/9 aylık finansal tablolarını en geç Tebliğ'de konsolide olmayan finansal tablolar için öngörülen süre esas alınarak belirlenen 28.10.2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlamaları gerektiği vurgulanmış, 

* Ayrıca, ilgili şirketlerin, konuya ilişkin olarak KAP'a açıklama göndermeleri istenmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından 31.12.2008 tarihli ve 27097 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ"in 5. Maddesi'nin 2. Fıkrası'nda da, "Konsolide finansal tabloların hazırlanması, ana ortaklık şirketin konsolide olmayan finansal tablolar hazırlama zorunluluğunu ortadan kaldırmaz." hükmü yer almaktadır. 

Bu kapsamda, Şirketimizin konsolide olmayan ve öz sermaye yöntemi kullanılarak hazırlanan konsolide finansal raporları, 30.09.2011 döneminden itibaren konsolide olmayan finansal tabloların sürelerine tabi olarak düzenlenecektir.''
27 EKİM
Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Üye Seçimi

Şirketimizin 27.10.2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Nilgün İskender'in istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. ve Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın N. Burak Seyrek'in seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

13 EKİM
01.01.2011-30.09.2011 dönemine ait prim üretimi

'Şirketimizin 01.01.2011-30.09.2011 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 263.799.549,83.-TL, hayat dışı 450.883,40.-TL olmak üzere toplam 264.250.433,23.-TL olarak gerçekleşmiştir.

16 EYLÜL
01.01.2011-31.08.2011 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2011-31.08.2011 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 233.077.043,84.-TL, hayat dışı 413.536,29.-TL olmak üzere toplam 233.490.580,13.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

19 AĞUSTOS
01.01.2011-31.07.2011 dönemine ait prim üretimi

Şirketimizin 01.01.2011-31.07.2011 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 208.274.725,35.-TL, hayat dışı 336.821,15.-TL olmak üzere toplam 208.611.546,50.-TL olarak gerçekleşmiştir.​​

20 TEMMUZ
Şirketimize Koordinatör Atanması Hakkında

​Sayın Haldun Aydoğdu'nun, Koordinatör olarak atanmasına ilişkin Hazine Müsteşarlığı onay süreci bugün itibariyle tamamlanmıştır. ​

20 TEMMUZ
Yönetim Kurulu Denetçi Değişikliği

​Şirketimiz denetçiliğinden istifa ederek ayrılan Sn. Engin Ekşi'nin yerine T.T.K.'nın 351. Maddesi gereğince diğer denetçi Sn. Fulya Eti tarafından Sn. Zeki Davut'un seçilmesi hususunun, tescil ve ilanına karar verilmiştir.​

14 TEMMUZ
01.01.2011-30.06.2011 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2011-30.06.2011 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 184.915.621,40.-TL, hayat dışı 263.322,57.-TL olmak üzere toplam 185.178.943,97.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

29 HAZİRAN
Sermaye Tescil İşlemi ve Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
450.000.000
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)
250.000.000
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)
300.000.000
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
50.000.000
İç Kaynaklardan (TL)
50.000.000
Temettüden (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
20,0
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
30.06.2011
Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak?
2011


EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 450.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 250.000.000.- TL' den 300.000.000.-TL' ye çıkarılmasına ilişkin tescil işlemi 28 Haziran 2011 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

Ortaklarımızın artırılan 50.000.000.-TL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %20'si oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. 

İhraç edilen paylar 2011 yılı hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kar elde edilmesi halinde 2011 yılının karından temettü verilecektir. 

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları 

Sermaye artırımı nedeniyle ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 30 Haziran 2011 tarihinde başlanacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur. 

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa'da işlem gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. 

Sahibi bulundukları hisse senetlerini henüz kaydileştirmemiş ortaklarımızın bedelsiz pay alma haklarını kullanabilmeleri, ellerindeki hisse senetlerinin, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kayden izlenmeye başlanmasına, diğer bir ifadeyle bu hisse senetlerinin kaydileştirilmesine bağlıdır. 

Ortaklarımızın hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre kaydileştirmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. 

Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, fiziki hisse senetlerinin aracı kurumlar nezdinde hesap açılması ve bu kurumlara teslim edilmesi suretiyle kaydileştirilerek MKK'da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. 
29 HAZİRAN
Denetimden Sorumlu Komite Üye Değişikliği

Yönetim Kurulumuzun 29.06.2011 tarihli toplantısında; 

Sayın Yalçın Sezen'in Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliği görevine, Sayın Ömer Karakuş'un seçilmesi kararlaştırılmıştır. 

29 HAZİRAN
Şirketimize Koordinatör Atanması Hakkında
​​Yönetim Kurulumuzun 29.06.2011 tarihli toplantısında; 

Sayın Haldun Aydoğdu'nun Koordinatör olarak atanmasına ve Hazine Müsteşarlığı nezdinde gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir
24 HAZİRAN
Marmara Bölge Müdürlüğümüzün faaliyet göstereceği yeni adres
​Marmara Bölge Müdürlüğümüz, 27 Haziran 2011 Pazartesi gününden itibaren Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, No:10/B, Zeno İş Merkezi, A Blok, Kat:1, No:4-5, 16130, Nilüfer-Bursa, adresindeki yeni hizmet binasında faaliyet göstermeye başlayacaktır. 

Marmara Bölge Müdürlüğümüzün posta adresi haricindeki diğer iletişim bilgilerinde ise (telefon numaraları, faks numaraları vb.) herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
21 HAZİRAN
01.01.2011-31.05.2011 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2011-31.05.2011 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 148.103.058,59.-TL, hayat dışı 208.097,35.-TL olmak üzere toplam 148.311.155,94.-TL olarak gerçekleşmiştir.​​

21 HAZİRAN
Sermaye Piyasası Kurulu Kaydı

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000.-TL'den 300.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin talebimiz 17.06.2011 tarihli ve 19/563 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile uygun görülmüş olup Tescile Mesnet Belge temin edilmiştir. ​​​

24 MAYIS
Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifası ve Yeni Üye Seçimi
​Şirketimizin 24.05.2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Yalçın Sezen ile Sayın A. Erdal Aral'ın istifalarının kabulüne, haiz oldukları birinci derece imza yetkilerinin kaldırılmasına ve yerlerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. ve Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Tuncay Ercenk ile Sayın Murat Atalay'ın seçilmelerine ve kendilerine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
23 MAYIS
01.01.2011-30.04.2011 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2011-30.04.2011 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 119.399.958,43.-TL, hayat dışı 173.916,95.-TL olmak üzere toplam 119.573.875,38.-TL olarak gerçekleşmiştir.​

26 NİSAN
Ana Sözleşme Değişikliği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3-a, 18
27.03.1992
29.04.1992
3018
6, 7, 27
07.10.1994
12.10.1994
3636
6
28.03.1996
04.04.1996
4012
6
22.04.1997
29.04.1997
4278
3
17.02.1998
25.03.1998
4509
6
03.04.1998
21.04.1998
4524
6
07.04.1999
12.04.1999
4768
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38
25.10.1999
28.10.1999
4908
6
18.07.2000
21.07.2000
5093
​​
25 NİSAN
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
​Yönetim Kurulumuzun 25 Nisan 2011 tarihli toplantısında; 

250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyonTL) olan çıkarılmış sermayemizin, 450.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000.-TL (EllimilyonTL) artırılarak 300.000.000.-TL'ye (ÜçyüzmilyonTL) çıkarılmasına, 

Artırılacak sermayenin; 

* 80.100.-TL'lik kısmının iştirak satış kazançlarından, 

* 18.917.988.-TL'lik kısmının statü yedeklerinden, 

* 1.001.912.-TL'lik kısmının statü yedekleri enflasyon düzeltmesinden ve 

* 30.000.000.-TL'lik kısmının da olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir. 
19 NİSAN
Kayıtlı sermaye tavanı artışının ve ana sözleşme değişikliğinin tamamlanması hakkında

​Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL'den 450.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve Bakanlar Kurulu'nun, 05.05.2007 tarihli/26513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 04.04.2007 tarihli/11963 sayılı "Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı"na uygun hale getirilmesi amacıyla Ana Sözleşmemizin sermaye ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesine dair Olağan Genel Kurul kararı 18.04.2011 tarihinde tescil edilmiştir.​

14 NİSAN
01.01.2011-31.03.2011 dönemine ait prim üretimi

​Şirketimizin 01.01.2011-31.03.2011 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 91.339.540,93.-TL, hayat dışı 132.376,09.-TL olmak üzere toplam 91.471.917,02.-TL olarak gerçekleşmiştir.​​​

01 NİSAN
01.01.2011-28.02.2011 Dönemine Ait Prim Üretimi

Şirketimizin 01.01.2011-28.02.2011 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 54.305.946,67.-TL, hayat dışı 62.691,79.-TL olmak üzere toplam 54.368.638,46.-TL olarak gerçekleşmiştir.

30 MART
2010 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
​Şirketimizin bugün saat 14:00'da İş Kuleleri Kule 2, Kat 20 34330 Levent/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında; 

* Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi, 

* Şirketimiz Finansal Tabloları'nın müzakere edilerek onaylanması, 

* Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2010 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 

* Faaliyet Raporu'nda yer alan 2010 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, nakit kar dağıtımına 30.03.2011 tarihinde başlanması, 

* Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 450.000.000.- (Dörtyüzellimilyon) TL'ye yükseltilmesi ve Bakanlar Kurulu'nun, 05.05.2007 tarihli/26513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 04.04.2007 tarihli/11963 sayılı "Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı"na uygun hale getirilmesi amacıyla Şirket Ana Sözleşmemizin sermaye ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,

* Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mahmut Magemizoğlu, Yalçın Sezen, Salih Kurtuluş, A. Erdal Aral, Ömer Karakuş, A. Yavuz Ege, Nilgün İskender, Emre Duranlı ve Mete Uğurlu'nun seçilmesi, 

* Denetçiliklere bir yıl süre ile görev yapmak üzere Engin Ekşi ve Fulya Eti'nin seçilmesi, 

* Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, oybirliği ile kabul edilmiştir.
30 MART
2010 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında; 

2010 yılı karından tamamı nakit olmak üzere 40.000.000 TL tutarında (% 16) kar payı dağıtılması kabul edilmiştir. 

2010 yılı nakit kar paylarının dağıtımına 30 Mart 2011 tarihinde bağlanacaktır. Nakit kar payları, brüt % 16, net % 13,60 oranında ve 1 TL nominal değerde beher hisseye brüt 0,160000 TL, net 0,136000 TL olarak ödenecektir. 

Kaydileşmiş hisse senetlerine ait temettü alacakları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) aracılığı ile ortaklarımızın hesaplarına kaydedilecektir. 

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi uyarınca 31 Aralık 2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ait mali ve yönetime ilişkin haklar MKK tarafından kayden izlenecek, kaydileştirilmeleri halinde nakit temettü ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak ve yönetime ilişkin haklar senet sahibi tarafından kullanılabilecektir. Paylarını kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin, 

* Halka açık senetleri banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla, 

* Halka kapalı senetleri ise Şirket Merkezine veya şirket tarafından tamamı yetkili kılınan Türkiye İş Bankası A.ġ. şubelerine teslim edilerek kaydileştirilebilecektir. 

Kaydileştirme sonrasında paylara ait temettü alacakları hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır. 

Şirket Merkezimiz, İş Kuleleri Kule 2 kat 16,18-20 34330 Levent / İstanbul'dur.​

30 MART
Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili Seçimi

​29 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Salih Kurtuluş'un seçilmelerine oy birliği ile karar vermiştir.​

30 MART
Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin Seçimi

​Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Sayın Yalçın Sezen ile Sayın Emre Duranlı'nın üyeliklerinin devamına karar verilmiştir.​

22 MART
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'nin Sermaye Artırımına Katılım Kararı

Yönetim Kurulumuzun 22.03.2011 tarihli toplantısında; 

Sermayesine iştirak etmekte olduğumuz Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'nin, 50 milyon TL'lik bölümü 2011, 25 milyon TL'lik bölümü ise 2012 yılında olmak üzere iki apel halinde nakden gerçekleştireceği toplam 75 milyon TL'lik sermaye artırımı işleminde; 

* Şirketimizin, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin apel ödemelerinden kaynaklanacak olan sırasıyla 5.696.350,73 TL ve 2.848.175,36 TL tutarlı rüçhan haklarının kullanılmasına, 

* Söz konusu sermaye artırımına ilişkin gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

17 MART
Hisse Alımı Bildirimi

​15.03.2011 tarihinde Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi payları ile ilgili olarak 1,15-1,16 fiyat aralığından 542.120 adet alış işlemi, kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonu katılma belgeleri (AHE Dengeli Fon ve AHE Atak Fon) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi sermayesindeki kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonu Katılma Belgeleri toplam payı 15.03.2011 tarihi itibariyle %5,07 sınırına ulaşmıştır. ​​

09 MART
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

​Şirketimizin 09.03.2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 2010 yılı karından ortaklara nakit olarak 40.000.000.-TL brüt kar payı dağıtılması, kar payı dağıtımına 30.03.2011 tarihinde başlanması ve işlemlerin 31.05.2011 tarihine kadar tamamlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.​​

09 MART
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

GÜNDEM:
1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
2. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması ve müzakeresi.
3. 2010 yılına ait finansal tabloların incelenerek onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. 2010 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması.
6. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 450.000.000.- (Dörtyüzellimilyon) TL'ye yükseltilmesi ve Bakanlar Kurulu'nun, 05.05.2007 tarihli/26513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 04.04.2007 tarihli/11963 sayılı "Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı"na uygun hale getirilmesi amacıyla Şirket Ana Sözleşmemizin sermaye ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8. Denetçilerin seçimi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Denetçileri'ne verilecek aylık ücretin saptanması.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
EK AÇIKLAMALAR:
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANASÖZLEŞMESİNİN 6. MADDESİNE AİT DEĞİŞİKLİK ESKİ METİN
Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.-(Üçyüzmilyon) YTL olup her biri 1 Ykr nominal değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 150.000.000.-(Yüzellimilyon) YTL'dir. Bunun; 1.000.000.- (Birmilyon) YTL'si her biri 1 Ykr nominal değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüş A grubu, 149.000.000.- (Yüzkırkdokuzmilyon) YTL'si her biri 1 Ykr nominal değerde 14.900.000.000 (Ondörtmilyardokuzyüzmilyon) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir.
Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Bir payın nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Ykr'lik 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
YENİ METİN
Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 450.000.000-(Dörtyüzellimilyon) TL olup her biri 1 Kr nominal değerde 45.000.000.000 Kırkbeşmilyar) paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.000.000.-(ikiyüzellimilyon) TL'dir. Bunun; 1.000.000.- (Birmilyon) TL'si her biri 1 Kr nominal değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüş A grubu, 249.000.000.- (İkiyüzkırkdokuzmilyon) TL'si her biri 1 Kr nominal değerde 24.900.000.000 (Yirmidörtmilyardokuzyüzmilyon) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir.
Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.​
09 MART
Genel Müdür Yardımcısının Atanması

​Sn. Ayhan Sincek'in, Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ilişkin Hazine Müsteşarlığı onay süreci bugün itibariyle tamamlanmıştır.​

09 MART
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

​09.03.2011 Çarşamba (bugün) saat 18:51:32'de Sigorta (Konsolide) şablonu kullanılarak gerçekleştirilen 2010 yıl sonu finansal sonuçlarımıza ilişkin bildirimimizin "Bilanço", "Gelir Tablosu", "Özsermaye Değişim Tablosu" ve "Nakit Akım Tablosu" bölümlerinde konsolide rakamlarımızın doğru olarak yer aldığı, ancak, "Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları" bölümünde sehven konsolide olmayan dipnotlara yer verildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, yukarıda belirtilen her bir bölümdeki Bağımsız Denetim Şirketi Görüşü olarak da, benzer şekilde sehven konsolide olmayan finansal raporlarımıza ait görüş sayfası yer almıştır. Bu nedenle, Sigorta (Konsolide) şablonu dahilindeki söz konusu bildirimimiz, 10.03.2011 Perşembe günü (yarın) yeniden yapılacaktır.​

01 MART
Genel Müdür Yardımcısı ataması
​​Yönetim Kurulumuzun 28.02.2011 tarihli toplantısında; 

Şirketimizde Koordinatör unvanı ile görev yapmakta olan Sn. Ayhan Sincek'in, Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve gerekli işlemlerin Hazine Müsteşarlığı nezdinde başlatılmasına karar verilmiştir.
01 MART
01.01.2011-31.01.2011 dönemine ait prim üretimi
Şirketimizin 01.01.2011-31.01.2011 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 25.372.937,88.TL, hayat dışı 52.410,50.-TL olmak üzere toplam 25.425.348,38.-TL olarak gerçekleşmiştir.​
28 OCAK
Ana sözleşme tadil tasarısı
​Yönetim Kurulumuzun 26.01.2011 tarihli toplantısında; 

* Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 300.000.000.-TL'den (ÜçyüzmilyonTürkLirası) 450.000.000.-TL'ye (dörtyüzellimilyonTürkLirası) yükseltilmesine, 

* Ana Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesi'nin, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve Bakanlar Kurulu'nun, 05.05.2007 tarihli/26513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 04.04.2007 tarihli/11963 sayılı "Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı"na uygun olarak ilişikteki şekilde değiştirilmesine ve 

* Bu konularda ilgili mercilerin onayının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. ​