Yatırımcı İlişkileri
Ana sözleşme tadil tasarısı
AnasayfaAHE Bireysel Emeklilik Skip Navigation LinksYatırımcı İlişkileri Özel Durum Açıklamaları Özel Durum Açıklamaları - Güncel Ana sözleşme tadil tasarısı
Yönetim Kurulumuzun 26.01.2011 tarihli toplantısında;

* Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 300.000.000.-TL'den (ÜçyüzmilyonTürkLirası) 450.000.000.-TL'ye (dörtyüzellimilyonTürkLirası) yükseltilmesine,

* Ana Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesi'nin, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve Bakanlar Kurulu'nun, 05.05.2007 tarihli/26513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 04.04.2007 tarihli/11963 sayılı "Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı"na uygun olarak ilişikteki şekilde değiştirilmesine ve

* Bu konularda ilgili mercilerin onayının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Tadil tasarısı için tıklayınız.

AHE Bireysel Emeklilik AHE Bireysel Emeklilik AHE Bireysel Emeklilik
 
© 2012, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.