• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

AJC - AHE OKS Dengeli Fon

Portföy Bilgileri (22/04/2019 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 02/01/2018
  • Fon Toplam Değeri
  • 4,322,326.93
  • Yatırımcı Sayısı
  • 2,319
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.011905

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 13.50
Kamu İç Borçlanma Araçları: 7.84
Ters Repo: 7.21
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 21.78
Borsa Para Piyasası: 8.45
Kamu Kira Sertifika: 0.00
Özel Kira Sertifika: 0.00
Altın: 0.00
Diğer: 0.00
Banka Bonosu: 1.53
Döviz Ödemeli Bono: 0.00
Döviz Ödemeli Tahvil: 0.00
Eurobonds: 0.00
Finansman Bonosu: 29.23
Fon Katılma Belgesi: 0.00
Gayrı Menkul Sertifikası: 0.00
Katılım Hesabı: 0.00
Türev Araçları: 1.14
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler: 0.00
Vadeli Mevduat: 9.32
Yabancı Borçlanma Aracı: 0.00
Yabancı Hisse Senedi: 0.00
Repo: 0.00

AJC - AHE OKS Dengeli Fon

Kimler yararlanabilir?

Bu fon, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen, başlangıç fonundan veya standart fondan ayrılmayı tercih eden çalışanlara sunulan değişken fondur.

Hangi yatırım araçlarından oluşur?

Fon’un yatırım stratejisi; Fon, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Emeklilik Fonlarına İlişkin Rehberi’nin 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 3-4 risk değerine uygun olarak yönetilmektedir. Fon portföyü orta risk düzeyiyle yönetilmektedir.

Hangi riskleri taşır?

Fon, piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, baz riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riskleri, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri ve kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri taşımaktadır.
Otomatik katılım