• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

AFH - AHE OKS Standart Fon

Portföy Bilgileri (22/04/2019 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 02/01/2018
  • Fon Toplam Değeri
  • 244,375,241.78
  • Yatırımcı Sayısı
  • 114,634
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.012026

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 0.77
Kamu İç Borçlanma Araçları: 55.12
Ters Repo: 0.31
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 5.14
Borsa Para Piyasası: 0.00
Kamu Kira Sertifika: 0.21
Özel Kira Sertifika: 0.00
Altın: 0.00
Diğer: 0.00
Banka Bonosu: 0.00
Döviz Ödemeli Bono: 0.00
Döviz Ödemeli Tahvil: 0.00
Eurobonds: 0.00
Finansman Bonosu: 0.00
Fon Katılma Belgesi: 13.70
Gayrı Menkul Sertifikası: 0.00
Katılım Hesabı: 0.00
Türev Araçları: 0.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler: 0.00
Vadeli Mevduat: 21.07
Yabancı Borçlanma Aracı: 0.00
Yabancı Hisse Senedi: 0.00
Repo: 0.00

AFH - AHE OKS Standart Fon

Kimler yararlanabilir?

Bu fon, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen çalışanlara sunulan standart fondur. Fon’un adı OKS Standart Fon’dur. Otomatik katılım sertifikasında bir yılını dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimleri bu fonda yatırıma yönlendirilir.

Hangi yatırım araçlarından oluşur?

Fon’un yatırım stratejisi; Fon portföyünün asgari %50’si azami %90’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Fon portföyünün asgari %10’u azami %50’si girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bunlara ek olarak, Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Hangi riskleri taşır?

Fon, piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri ve kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri taşımaktadır.
Otomatik katılım