• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

AO1 - AHE Başlangıç Fonu

Portföy Bilgileri (22/04/2019 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 02/01/2017
  • Fon Toplam Değeri
  • 79,167,326.73
  • Yatırımcı Sayısı
  • 231,713
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.013897

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 0.00
Kamu İç Borçlanma Araçları: 27.54
Ters Repo: 7.46
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 0.00
Borsa Para Piyasası: 0.00
Kamu Kira Sertifika: 0.00
Özel Kira Sertifika: 0.00
Altın: 0.00
Diğer: 0.00
Banka Bonosu: 0.00
Döviz Ödemeli Bono: 0.00
Döviz Ödemeli Tahvil: 0.00
Eurobonds: 0.00
Finansman Bonosu: 0.00
Fon Katılma Belgesi: 0.00
Gayrı Menkul Sertifikası: 0.00
Katılım Hesabı: 0.00
Türev Araçları: 0.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler: 0.00
Vadeli Mevduat: 65.00
Yabancı Borçlanma Aracı: 0.00
Yabancı Hisse Senedi: 0.00
Repo: 0.00

AO1 - AHE Başlangıç Fonu

Kimler yararlanabilir?

Bu fon, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen katılımcılardan/çalışanlardan alınan ve iki aylık cayma süresi dahil başlangıç döneminde katılımcılar adına katkı paylarının değerlendirildiği düşük risk profiline sahip yatırımcılar için uygun Başlangıç Fonu’dur.​

Hangi yatırım araçlarından oluşur?

Fonun yatırım amacı TL cinsi mevduat/katılma hesabı, ters repo ve kısa vadeli Hazine Bonoları’nın/Kira sertifikaları getirilerinden faydalanmaktır.​

Hangi riskleri taşır?

Fon, piyasa riski, likitide riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, yasal risk ve ihraççı riski gibi temel yatırımcı risklerini taşımaktadır.​
Otomatik katılım