• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

AGE - AHE Katılım Standart Fon

Portföy Bilgileri (22/04/2019 Tarihi itibarıyla)

  • Halka Arz Tarihi
  • 30/11/2010
  • Fon Toplam Değeri
  • 317,855,324.61
  • Yatırımcı Sayısı
  • 56,647
  • Birimin Pay Değeri
  • 0.018586

Portföy Dağılımı

Portföy Yapısı Dağılımı(%)
Hisse Senetleri: 5.18
Gelir Ortaklığı Senetleri: 0.00
Ters Repo: 0.00
Yabancı Menkul Kıymet: 0.00
Kamu Dış Borçlanma Araçları: 0.00
Özel: 0.00
Borsa Para Piyasası: 0.00
Kamu Kira Sertifika: 66.52
Özel Kira Sertifika: 21.09
Altın: 0.00
Diğer: 0.00
Banka Bonosu: 0.00
Döviz Ödemeli Bono: 0.00
Döviz Ödemeli Tahvil: 0.00
Eurobonds: 0.00
Finansman Bonosu: 0.00
Fon Katılma Belgesi: 0.00
Gayrı Menkul Sertifikası: 0.00
Katılım Hesabı: 7.21
Türev Araçları: 0.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler: 0.00
Vadeli Mevduat: 0.00
Yabancı Borçlanma Aracı: 0.00
Yabancı Hisse Senedi: 0.00
Repo: 0.00

AGE - AHE Katılım Standart Fon

Kimler yararlanabilir?

Bu fon, standart fondur ve fonun tanıtım formunda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Hangi yatırım araçlarından oluşur?

Fon portföyünde en az %60’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına ve/veya gelir ortaklığı senetlerine yer verir.

Hangi riskleri taşır?

Fon, piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski ve yasal risk taşımaktadır.