Sürekli Bilgilendirme Formu


Sürdürülebilirlik Hisse Fon

Kurucunun diğer fonları

Son Güncelleme Tarihi:7.07.2022 16:58:01

PORTFÖY BİLGİLERİ
Halka Arz Tarihi 30/06/2021
Fon Toplam Değeri TL
Yatırımcı Sayısı     
Birim Pay Değeri TL
Portföy Dağılımı
YATIRIM ve YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
AHE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri İncele
Fon İçtüzüğü İncele
Fon İzahnamesi İncele
Tanıtım Formu İncele
Fon Karşılaştırma Ölçütü İncele
Dönemsel Raporlar İncele
Yıllık Raporlar İncele
Altı Aylık Raporlar İncele
Fon Değişiklikleri Kronolojisi İncele
Fon Kurulu
Murat Atalay - Başkan
  • Mine Kumcuoğlu - Üye
  • Necdet Cem Özcan - Üye
  • Süleyman Murat Çağlar - Üye
  • Gürsu Türker - Denetçi
Portföy Yöneticisi
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Alım Satım Yerleri
T. İş Bankası şubeleri, Şubelerimiz, Aracılar, Genel Müdürlük ve Gelecek Planlama Uzmanları
En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 adet
Alım Satım Saatleri : 24 saat
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı - Soyadı veya Ticaret Unvanı
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Milli Reasürans T.A.Ş.
Halka Arz Edilen Kısım
TOPLAM
İştirak Tutarı
TL
TL
TL
TL
TL
İştirak Oranı
%
%
%
%
%