• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
30OCAK
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen İçtüzük ve İzahname Değişiklikleri
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 17.01.2017 tarih ve 578 sayılı izin doğrultusunda değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişikliklerin uygulama tarihi 01.02.2​017​’dir.

Fonda yapılan değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. Fonun güncel içtüzük, izahname ve tanıtım formuna, fonun sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir.