• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
20ARALIK
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen İçtüzük ve İzahname Değişiklikleri
Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 19.12.2016 tarih ve 13624 sayılı izin doğrultusunda değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişikliklerin uygulama tarihi 02.01.2​017​’dir.

​Fonlarda yapılan değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için tıklayın. Fonların güncel içtüzük, izahname ve tanıtım formuna, fonların sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir. ​