• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
03OCAK
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’nun içtüzük, izahname ve tanıtım formlarının muhtelif maddeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 05.12.2018 tarih ve 30616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 13. maddesine uyum sağlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.01.2019 tarih ve 36 sayılı izni ile değiştirilmiştir.

Fonlarda yapılan değişikliklere ilişkin ortak duyuru metni ile içtüzük, izahname ve tanıtım formu tadil metinlerine ulaşmak için tıklayınız.

Fonların güncel içtüzük, izahname ve tanıtım formlarına fonların sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir.