• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
07OCAK
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen İçtüzük ve İzahname Değişiklikleri
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu’nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 18.12.2015 tarihli ve 14105 sayılı izin doğrultusunda değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikler 29.12.2015 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir. Değişikliklerin uygulama tarihi 01.01.2016’dır.

Fonda yapılan değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. Fonun güncel içtüzük, izahname ve tanıtım formuna, fonun sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir.