• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
15OCAK
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen İçtüzük ve İzahname Değişiklikleri

​Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 28.12.2015 tarihli ve 14428 sayılı izin doğrultusunda değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikler 07.01.2016 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir. Değişikliklerin uygulama tarihi 01.01.2016’dır. 


Fonda yapılan değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. Fonun güncel içtüzük, izahname ve tanıtım formuna, fonun sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir.

Teşekkürler.