• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
23ŞUBAT
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen İçtüzük ve İzahname Değişiklikleri
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 09.02.2016 tarih ve 1565 sayılı izin doğrultusunda değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikler 19.02.2016 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir. Değişikliklerin uygulama tarihi 23.02.2016’dır.

Fonda yapılan değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. 

Fonun güncel içtüzük, izahname ve tanıtım formuna, fonun sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir.
​​​