• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
29OCAK
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen İzahname Değişiklikleri
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nun izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 24.12.2015 tarihli ve 14345 sayılı izin doğrultusunda değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikler 20.01.2016 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir. Değişikliklerin uygulama tarihi 01.01.2016’dır.

Fonlarda yapılan değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. 

Fonların güncel içtüzük, izahname ve tanıtım formuna, fonların sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir.