• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
18ŞUBAT
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’nun izahname ve tanıtım formlarının muhtelif maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2019 tarih ve 2398 sayılı izni ile değiştirilmiş olup söz konusu değişiklikler 26.02.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Fonlarda yapılan değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. Fonların güncel izahname ve tanıtım formlarına 26.02.2019 tarihinden itibaren fonların sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir.