• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
22EYLÜL
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen Unvan Değişiklikleri
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 18.09.2017 tarih ve 10596 sayılı izin doğrultusunda, 01.11.2017 tarihinde değiştirilecektir.

Fonlarda yapılan değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. Fonların güncel içtüzük, izahname ve tanıtım formlarına 01.11.2017 tarihinden itibaren fonların sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir.