• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
18ARALIK
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen Unvan Değişiklikleri
Kurucusu olduğumuz 16 adet emeklilik yatırım fonunun unvanı ile 19 adet emeklilik yatırım fonunun içtüzük, izahname ve tanıtım formlarında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 15.12.2017 tarih ve 13973 sayılı izin doğrultusunda değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişikliklerin uygulama tarihi 02.01.2018’dir.

Fonlarda yapılan değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. Fonların güncel içtüzük, izahname ve tanıtım formlarına 02.01.2018 tarihinden itibaren fonların sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir.