• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
04NİSAN
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen Unvan Değişiklikleri

Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. HSBC Portföy Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02.04.2018 tarih ve 3736 sayılı izin doğrultusunda değiştirilecektir. Değişikliğin uygulama tarihi 16.04.2018 itibarıyla fonun unvanı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu olacaktır.

 

Fonda yapılan unvan değişikliğine ilişkin ortak duyuru metni ile içtüzük, izahname ve tanıtım formu tadil metinlerine ulaşmak için tıklayınız. Fonların güncel içtüzük, izahname ve tanıtım formlarına 16.04.2018 tarihinden itibaren fonların sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir.