• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
29KASIM
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen Unvan Değişiklikleri
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’nun ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 26.11.2018 tarih ve 12858 sayılı izin doğrultusunda, 02.01.2019 tarihinde değiştirilecektir.

Fonlarda yapılan değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. Fonların güncel içtüzük, izahname ve tanıtım formlarına 02.01.2019 tarihinden itibaren fonların sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir.