• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
14ARALIK
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen İzahname Değişiklikleri
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’nun izahnamelerinin ve tanıtım formlarının muhtelif maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.12.2018 tarih ve 14166 sayılı izni ile değiştirilmiş olup söz konusu değişiklikler 02.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Fonlarda yapılan değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. Fonların güncel izahname ve tanıtım formlarına 02.01.2019 tarihinden itibaren fonların sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir.