• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
19ARALIK
Emeklilik Yatırım Fonlarında Gerçekleştirilen Unvan Değişiklikleri
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 18.12.2017 tarih ve 14020 sayılı izin doğrultusunda, 01.02.2018 tarihinde değiştirilecektir.

Fonlarda yapılan değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. Fonun güncel içtüzük, izahname ve tanıtım formlarına 01.02.2018 tarihinden itibaren fonun sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilir.