• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Haberler
22OCAK
Manzara Adalar Ofisimiz Leed Sertifikası’na Aday Oldu
Küresel ısınma ve temiz su temini gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı bugünlerde çevre dostu / sürdürülebilir bina konsepti giderek popüler bir hale gelmektedir. Yapılan araştırmalar dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ının, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30’unun binalardan kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca insan hayatının yaklaşık yüzde 90’ı binalarda geçmektedir. Bütün bu sebepler, daha az kaynak tüketen, daha verimli, daha yaşanabilir çevre dostu binalara olan gereksinimi ön plana çıkartmaktadır.

1998 yılından itibaren uygulanmaya başlanan LEED sertifika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir.

LEED sisteminin değişik bina tiplerine uygun, halen yürürlükte ve geliştirilmekte olan değişik kategorileri vardır. Bunlar şöyledir;

• Yeni Binalar (New Construction)
• Çekirdek ve Kabuk (Core & Shell)
• İç Mekanlar (Commercial Interiors)
• Okullar (Schools)
• Mevcut Binalar: Operasyon ve Bakım (Existing Buildings: Operation & Maintenance)
• Müstakil Evler (Homes)
• Hastane ve Klinikler (Healthcare)
• Mağazalar (Retail New Construction / Retail Commercial Interiors)
• Mahalleler (Neighbourhood Development)

LEED sistemi binaları aşağıdaki 6 alt başlık altında inceleyip değerlendirir:

1. Sürdürülebilir Arazi
2. Su Verimliliği
3. Enerji ve Atmosfer
4. Malzemeler ve Kaynaklar
5. İç Mekan Yaşam Kalitesi
6. İnovasyon

Her bir alt başlığın altında önkoşullar ve kredi tanımları vardır. Öncelikle önkoşullara uygunluk sağlanmakta, daha sonra her bir kredi altındaki puanlar toplanılmaktadır. Proje bu alt başlıklarda topladığı puanlara göre Sertifikalı, Gümüş, Altın veya Platin düzeyinde ödüllendirilir.

Alınan puanların toplamına göre sertifika seviyeleri şöyledir:

Sertifikalı:40-49 puan
Gümüş:50-59 puan
Altın:60-79 puan
Platin:80-110 puan


Müşteri Hizmetleri Merkezimizin Kartal’da bulunan Manzara Adalar ofisi de LEED Gold sertifikalı ofis olma yolunda adaylık sürecine girmiştir. Bu kapsamda birçok çevre ve insan dostu özellik proje tasarımına ve inşaatına entegre edilmiştir. LEED Sistemi kapsamında Manzara Adalar ofisimizin projesinde uygulanan sürdürülebilir stratejiler ve çözümlerden bazıları şunlardır:

YER SEÇİMİ VE ULAŞIM

• ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK Ofis, LEED sertifikalı Manzara Adalar E Blokta yer almaktadır. Bilinçli yer seçimi ile binanın mevcut çevre dostu özelliklerinden de faydalanmaktadır.
• Projenin konumu ile, toplu taşıma imkanlarına yakınlık ile bireysel araç kullanım ihtiyacının azaltılması yanı sıra bisiklet kullanımı ve araç paylaşımı gibi diğer alternatif seçenekleri teşvik edici imkanlar ve bu sayede ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesi öngörülmektedir.
• Ofis yakın çevrede yürüme mesafesinde sosyal donatı ve imkanların bulunduğu gelişim yoğunluğu yüksek bir konumda bulunmaktadır.

SU VERİMLİLİĞİ

• Projede kullanılan su verimli ve konforlu ileri teknoloji ürünü su armatürleri kullanıcı konforundan ödün vermeden uluslararası standartlarda su verimliliği sağlamaktadır. Kullanılan verimli su armatürleri ile su tüketiminde %40’ın üzerinde tasarruf hedeflenmiştir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

• Mekandaki enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen uluslararası Test ve Devreye alma prosedürlerine uygun olarak denetlenecektir. Gerek montaj gerek kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları denetlenen sistemler bu sayede hem istenilen performans ve konfor seviyesini sağlayacak, hem de gereksiz enerji harcamasını ve dolayısıyla işletim maliyetini en aza indirecektir.
• Proje kapsamında kullanılan tüm servis sistemlerinde enerji verimliliğine önem verilmiştir. Verimli aydınlatma armatürleri, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinde Amerikan enerji verimliliği ASHRAE 90.1-2010 standardı gereklilikleri ön planda tutulmuştur. Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış sistemler enerji verimli cihazlar seçilerek optimum çözümler elde edilmiştir. Bu sayede mekan kullanıcıları konfordan ödün vermeden enerji harcamalarını en aza indirebilecektir.
• Mekanlardaki her türlü sistemin enerji tüketimleri enerji analizörleri, kalorimetreler ve bunlara bağlı enerji takip sistemi vasıtasıyla gözlemlenecektir. Değişik sistemlerin enerji tüketimleri ayrı ayrı gözlemlenerek, işletme esnasında oluşabilecek sorunlar ve verimsizlikler anında tespit edilebilecektir.
• Ofis dahilinde seçilen elektrikli ve elektronik aletler, IT ekipmanları ve mutfak cihazlarının enerji tüketiminin %90’dan fazlası ENERGY STAR sertifikalı cihazlar tarafından yapılmaktadır.
• Projede seçilen enerji verimli aydınlatma armatürleriyle m2 başına düşen aydınlatma gücü ASHRAE 90.1-2010 standardına göre %25’in üzerinde azaltılması hedeflenmiştir. Ayrıca projedeki aydınlatma armatürleri günışığı ve varlık sensörüne bağlı çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

MALZEME ve KAYNAKLAR

• Mekanda sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olan malzemeler tercih edilmiştir.
• Kullanılan malzemelerde ‘Çevresel Ürün Beyanı’ yani EPD belgesi olan, üretim safhalarından itibaren çevreye etkisi azaltılmış ürünler seçilmiştir.
• Proje kapsamında %25’den fazla oranda geri dönüşümlü içerik olan malzemeler kullanılmıştır.
• Projede ofis katlarında geri dönüşümlü atık toplama noktaları oluşturulmuştur.

İÇ MEKAN KALİTESİ VE KULLANICI KONFORU

• Bina kullanıcılarının ve içerisinde yaşayacak kişilerin konforu ve sağlığı LEED sisteminin değerlendirdiği ana öğelerdendir. Bu kapsamda inşaat esnasında iç mekanlarda kullanılacak yapı kimyasalları, (boya, astar, yapıştırıcı, macun vs.) içeriğindeki VOC (uçucu organik zararlı bileşik) oranlarının uluslararası limitlere uygun olanlarından tercih edilmesi hedeflenmiştir.
• İç mekanların havalandırması için ASHRAE 62.1-2010 standardına uygun olarak gerekli tasarım kriterleri projeye entegre edilmiştir. Mekanların içerisine verilen taze hava oranları ASHRAE 62.1-2010 standardının %30 üzerinde tutularak, kullanıcıların sağlıklı ve konforlu bir ortama sahip olmaları hedeflenmiştir.
• İç mekan termal konfor tasarımı ASHRAE 55-2010 standardına uygun olarak yapılmıştır. Isıtma ve aydınlatma sistemlerinde bireysel kontrole önem verilerek hem enerji tasarrufu hem de iç mekan kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.
• Açık ofis planlaması sayesinde kullanılan mekanların %75’inden fazlası kullanıcılara oturdukları yerden görüş imkanı sunacak şekilde tasarlanmıştır.