• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

Anadolu Hayat Emeklilik 2007 yılında büyümesini sürdürdü

Anadolu Hayat Emeklilik, 2007 yılında brüt karını yüzde 85 artışla, 57 milyon liraya yükseltti.

Anadolu Hayat Emeklilik 2007 yılı sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yıla göre Anadolu Hayat Emeklilik'in brüt karı yüzde 85 artışla 57 Milyon YTL'ye, net karı ise yüzde 79,8 artışla 45,4 Milyon YTL'ye yükseldi. 

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu, "2007 yılı, Anadolu Hayat Emeklilik için hayat sigortacılığındaki liderliğini pekiştirdiği, bireysel emeklilik sisteminde ise sisteme en fazla katılımı sağlayan şirket olarak tercih edilirliğini ve yaygın hizmet ağı yetkinliğini ortaya koyduğu bir yıl oldu" diye konuştu. 

2007 yılında bireysel emeklilik katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü açısından sektör ortalamasının üzerinde gelişme kaydedildiğini belirten Uğurlu'nun verdiği bilgilere göre, 2007 yıl sonu itibariyle, hayat sigortası müşteri sayısı 808 bin 959, bireysel emeklilik katılımcı sayısı da 297 bin 662 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler itibariyle, hayat sigortalılara ait finansal varlıkların toplamı 1.446 milyon YTL'ye, bireysel emeklilik katılımcılarına ait toplam fon tutarı da, 910 Milyon YTL'ye ulaştı. Uğurlu, "Bir önceki dönem ile karşılaştırıldığında brüt kar yüzde 85 artışla 57 Milyon YTL'ye, net kar ise yüzde 79,8 artışla 45,4 Milyon YTL'ye yükseldi" dedi. 

2007 sonuçlarına göre, hayat sigortası branşında 26 Milyon YTL teknik kar elde edildi ve şirkete ait finansal varlıklara ilişkin yatırım gelirleri 58 Milyon YTL düzeyinde realize oldu. Anadolu Hayat Emeklilik'in aktif büyüklüğü, 2.825 Milyon YTL'ye, toplam öz sermayesi ise 344 Milyon YTL'ye ulaştı. Sözkonusu rakamlar bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında artış oranları sırasıyla, yüzde 24,57 ve yüzde 7 olarak gerçekleşti. 

Faaliyetlerini, sektörün ve ülke ekonomisinin en önde gelen kuruluşlarından biri olmanın verdiği güç, güven ve sorumluluk duygusu ile yürüttüklerini belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu, "Mevcut bilgi ve sermaye birikimimizi en etkili biçimde kullanarak verimlilik, kârlılık ve büyüme alanlarındaki mevcut başarımızı sürdüreceğiz" dedi. 

Uğurlu şunları söyledi; Türkiye'nin halka açık ilk ve tek emeklilik şirketi olma özelliğini koruyan, müşteri odaklı hizmet anlayışına sahip olan ve sosyal sorumluluklarının bilinci içinde hareket eden Anadolu Hayat Emeklilik, insanlarımızın geleceklerini güvence altına alma bilincini geliştirme, kişilere yaşam kalitelerini yükselten finansal çözümler sunma ve uzun vadeli istikrarlı fonlar yaratmak suretiyle ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlama misyonu ile hareket etmeye devam edecek. 

Bilgi İçin:
MPR Halkla İlişkiler (Berrin Ersoy Sağlam 0212.212.34 60)
bersoy@mpr.com.tr