• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

Anadolu Hayat Emeklilik'in aktif büyüklüğü 3.865 milyon TL'ye ulaştı...

2009 Yılı Haziran Döneminde Net Kârını % 128,9 Oranında Artıran Anadolu Hayat Emeklilik'in Aktif Büyüklüğü 3.865 Milyon TL'ye Ulaştı..

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, sürdürülmekte olan istikrarlı büyümeye dikkati çekerek, Şirketin 2009 yılı Haziran dönemi sonuçlarına ve performansına ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: 

2009 yılı, küresel kriz ile birlikte gelecek kaygısının ön plana çıktığı ve bu kapsamda, hayat sigortası ile bireysel emeklilik şirketlerinin sorumluluklarının her zamankinden daha fazla önem kazandığı bir dönem olmaya devam etmektedir. 

Anadolu Hayat Emeklilik, 2009 yılı ilk yarısı itibariyle 38,1 Milyon TL net dönem kârı elde ederek geçen yılın aynı dönemine oranla % 128,9'lik bir gelişme kaydetmiş, aktif büyüklüğünü ise aynı dönem itibariyle % 30 oranında artışla 3.865 Milyon TL seviyesine ulaştırmayı başarmıştır. 

Özsermayesi 362 Milyon TL'yi aşan Şirketimizin 47,4 Milyon TL olarak gerçekleşen brüt karının 7,9 Milyon TL'lik kısmı ise teknik kardan oluşmuştur. 

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan 30.06.2009 tarihli verilere göre toplam 407.961 katılımcıya ulaşan ve 400.000 sınırını aşan sektördeki ilk bireysel emeklilik şirketi olma gururunu yaşayan Şirketimizin hizmet vermekte olduğu hayat sigortası müşteri sayısı da 903.706'dır. 

Bu dönemde, bireysel emeklilik katılımcılarımıza ait toplam fon büyüklüğü ise yılbaşından bu yana % 24,3 oranında gelişerek 1.644 Milyon TL olmuştur. Hayat sigortalılarımıza ait finansal varlıkların toplamı ise, aynı karşılaştırma dönemi itibariyle % 8,3 oranında artışla 1.742 Milyon TL'ye yükselmiştir. 

2009 yılının ilk yarısında, bireysel emeklilik katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü itibariyle Şirketimiz piyasa payı sırasıyla %21,8 ve % 21,4 seviyelerinde oluşmuş, geçen yıl olduğu gibi katılımcı sayısındaki sektör liderliğimiz ile katkı payı üretimi ve fon büyüklüğü açısından sisteme en fazla katılımı sağlayan Şirket olma özelliğimiz muhafaza edilmiştir. 

Bu dönemde, hayat dalında toplam 221,3 Milyon TL tutarında prim üretimi gerçekleştiren Şirketimiz, 31.05.2009 tarihi itibariyle yayınlanmış Hayat Sigortaları prim üretimi son verilerine göre %21,5 oranında piyasa payı elde etmiştir. 

Ülkemizin halka açık ilk ve tek emeklilik şirketi olma özelliğini koruyan Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemde de, dünya genelinde yaşanan finansal gelişmeleri ve rekabet koşullarının piyasalar üzerindeki etkisini yakından takip ederek, istikrarlı, dengeli ve karlı büyüme stratejisini sürdürme kararlılığındadır. 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.