• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

Anadolu Hayat Emeklilik istikrarlı ve karlı büyümesini 2009 yılında da devam ettiriyor...

Anadolu Hayat Emeklilik'in 2009 Yılı İlk 3 Aylık Net Karı % 166 Artışla 23,3 Milyon TL Oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, Şirketin 2009 yılı Mart dönemi sonuçlarına ve sergilediği performansa dikkati çekerek şu açıklamalarda bulundu: 

2009 yılının ilk çeyreği, gerek küresel krizin etkilerinin gerekse hayat ve bireysel emeklilik branşlarındaki rekabetin artarak devam ettiği bir dönem olmuştur. Bu kapsamda, müşteri ihtiyaçlarına uygun yeni ürünler geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin başta gelen öncelikleri arasında yer almıştır. 

Hayat Sigortacılığı ve Bireysel Emeklilik branşlarında faaliyet gösteren ve hisse senetleri İMKB'de işlem gören ilk ve tek şirket olma özelliğini koruyan Anadolu Hayat Emeklilik, 2009 yılının ilk çeyreği itibariyle, istikrarlı ve karlı gelişimini sürdürmeyi başarmıştır. 

2008 yılında olduğu gibi bu dönemde de, Hayat Sigortacılığı branşındaki öncü konumunu sürdüren ve ülkemiz ekonomisi açısından özel önem taşıyan Bireysel Emeklilik branşında sektör ortalamalarının üzerinde gelişme sergileyen Şirketimizin aktif büyüklüğü 3,6 Milyar TL'ye, net karı da geçen yılın aynı dönemine göre %166 oranında artarak 23,3 Milyon TL'ye ulaşmıştır. 

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, 2009 yılı Mart ayı sonu itibariyle, 388.370 katılımcıya ve yaklaşık 1,5 Milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan Şirketimizin, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki pazar payı, belirtilen kalemler itibariyle sırasıyla %21,7 ve %21 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Bu dönemde, söz konusu branşta 78 Milyon TL katkı payı üretimi sağlanmış, katılımcı sayısındaki sektör liderliğimiz devam ederken, fon büyüklüğümüz 2008 yıl sonu ile karşılaştırıldığında % 9,6 oranında artmıştır. 

Anadolu Hayat Emeklilik'in, 2009 yılı Mart ayı sonunda Hayat Sigortası müşteri sayısı 796.432, hayat sigortalılarına ait finansal varlıkların toplamı da 1.657 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, sigortalılara ait finansal varlıklar (hayat matematik karşılığı) açısından sektörün en büyük şirketi olma özelliğimiz muhafaza edilmiş ve 99 Milyon TL prim üretimi ile geçen yılın aynı dönemine göre % 7'lik bir gelişme sağlanmıştır. 

Şirketimiz, Bireysel Emeklilik branşında, ilk kez 2008 yılında elde ettiği teknik karlılığı, 2009 yılının ilk çeyreğinde de geliştirerek sürdürmüştür. Faaliyet gösterilen hayat ve bireysel emeklilik branşlarında elde edilen toplam 8 Milyon TL'lik teknik kar ve Şirketimiz portföyünden sağlanan 20,5 Milyon TL'lik net yatırım gelirinin etkisi ile brüt karımız 29,5 Milyon TL'ye ulaşmıştır. 

Mali alandaki başarılı performansını ve istikrarlı büyümesini sürdürmekte olan Anadolu Hayat Emeklilik, sektör ve ülke ekonomisi için yaratmakta olduğu katma değeri artırarak devam ettirme kararlılığındadır.