• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

Anadolu Hayat Emeklilik’in Net Kârı %105 Oranında Artışla 62,2 Milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

2009 Eylül Döneminde Aktif Büyüklüğü 4.281 Milyon TL'ye Ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik'in Net Kârı % 105 Oranında Artışla 62,2 Milyon TL düzeyinde gerçekleşti… 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, Şirketin 30.09.2009 dönemi mali sonuçlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: 

2009 yılı, küresel mali krizin etkilerinin ve hayat sigortacılığı ile bireysel emeklilik branşlarındaki rekabetin önemini koruduğu bir dönem olmaya devam etmektedir. Gelecek kaygısının ön plana çıktığı bu dönemde, sigortacılık ve bireysel emeklilik sisteminin önemi artmış, müşteri odaklı bir anlayış ile hizmet kalitesinin artırılması ve değişen müşteri ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesi Şirketimiz açısından öncelikli yerini korumuştur. 

Anadolu Hayat Emeklilik, 30 Eylül 2009 itibariyle 77,7 Milyon TL brüt ve 62,2 Milyon TL net dönem kârı elde etmiş, aktif büyüklüğünü ise 4.281 Milyon TL'ye ulaştırmayı başarmıştır. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, net kârında %105, aktif büyüklüğünde ise %34,2 oranında artış sağlayan Şirketimiz, istikrarlı ve karlı gelişimini sürdürmüştür. Özsermayesi 414 milyon TL'yi aşan Anadolu Hayat Emeklilik'in 77,7 Milyon TL olarak gerçekleşen brüt karının 13,2 Milyon TL'lik kısmı teknik kardan elde edilmiştir. 

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan 30.09.2009 tarihli verilere göre, bireysel emeklilik branşında 423.110 katılımcıya ve 1.849 Milyon TL fon büyüklüğüne ulaşan Şirketimizin pazar payı, anılan kalemler itibariyle sırasıyla % 21,93 ve % 21,68 düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı dönem içinde, 249,8 Milyon TL katkı payı üretimi ve 46.655 katılımcı sayısı artışı sağlanmış, toplam fon büyüklüğümüz ise geçen yılsonu ile karşılaştırıldığında %39,7 oranında artmıştır. 

Hayat sigortası branşında ise, Eylül/2009 itibariyle 366,9 Milyon TL prim üretimi ile geçen yılın aynı dönemine göre % 38,3 oranında bir gelişme sağlanmıştır. Anadolu Hayat Emeklilik, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Ağustos ayı sonu verilerine göre, hayat prim üretiminde % 24,64 piyasa payı ile ilk sırada yer almaktadır. 

Hayat sigortası branşında, sigortalılara ait finansal varlıklar (hayat matematik karşılığı) toplamı, 2008/Eylül dönemi ile kıyaslandığında % 19 oranında artışla 1.858 Milyon TL'ye yükselmiş ve bu alandaki sektör liderliğimiz sürdürülmüştür. 

Faaliyetlerini, sektörün ve ülke ekonomisinin en önde gelen kuruluşlarından biri olmanın verdiği güç, güven ve sorumluluk duygusu içinde yürütmekte olan Anadolu Hayat Emeklilik, mevcut bilgi ve sermaye birikiminin yanı sıra en fazla tercih edilen hayat ve bireysel emeklilik şirketi olarak ulaştığı marka değerini de en etkili biçimde kullanmak suretiyle verimlilik, kârlılık ve büyüme alanlarındaki mevcut başarılarını devam ettirme kararlılığındadır.