• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

2010 Eylül İtibariyle Aktif Büyüklüğü 5 Milyar TL'ye Ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik'in Net Kârı 57,8 Milyon TL Düzeyinde Gerçekleşti...

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, Şirketin 30.09.2010 dönemi finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: 

2010 yılının üçüncü çeyreği, ilk iki çeyrekte olduğu gibi, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin verilerin olumlu seyrettiği bir dönem olmuştur. Hayat Sigortacılığı ve Bireysel Emeklilik sektörlerine ilişkin önem arz eden yasal düzenlemeler gündemdeki yerini korumuş, devam eden rekabet ortamına bağlı olarak müşteri ihtiyaçlarına uygun yeni ürünlerin geliştirilmesine, dağıtım kanallarının çeşitlendirilmesine ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler Şirketlerin öncelikli konuları arasında yer almaya devam etmiştir. 

Anadolu Hayat Emeklilik, bu dönemde, hizmet kalitesini artırabilmeyi teminen, müşterilerine farklı yatırım alternatifleri sunan iki adet yeni bireysel emeklilik yatırım fonunun kurulması yönündeki çalışmalarında son aşamaya gelmiş ve ürünlerinin satışına aracılık edilmesini sağlamak amacıyla bir Katılım Bankası ile yeni bir acentelik sözleşmesi imzalamıştır. 

Hayat Sigortacılığı ve Bireysel Emeklilik branşlarında, sektörün itici gücü olma konumunu sürdüren ve hisse senetleri İMKB'de işlem gören ilk ve tek şirket olma özelliğini koruyan Şirketimiz, 2010 yılı boyunca da istikrarlı ve karlı büyümesini devam ettirmeyi başarmıştır. 

Anadolu Hayat Emeklilik, 30 Eylül 2010 itibariyle, 67,9 Milyon TL brüt ve 57,8 Milyon TL net kâr elde etmiştir. Şirketimizin 434 Milyon TL'ye ulaşan öz kaynakları ve 5 Milyar TL'lik aktif büyüklüğü de, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında sırasıyla %5 ve %17 oranında artış göstermiştir. 

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan 30 Eylül 2010 tarihli bireysel emeklilik verilerine göre, sektör ortalamalarının üzerinde artış kaydederek 491.209 katılımcıya ve 2.449 Milyon TL fon büyüklüğüne ulaşan Şirketimizin pazar payı, anılan kalemler itibariyle sırasıyla %22,2 ve %21,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. Yılın ilk 9 ayında, 391,9 Milyon TL katkı payı üretimi ve 53.066 katılımcı sayısı artışı sağlanmış, toplam fon büyüklüğümüz ise yıl içinde %25 oranında artmıştır. Şirketimizin katılımcı sayısı ve fon büyüklüğündeki sektör liderliği bu dönemde de pekiştirilerek sürdürülmüştür. 

Aynı dönemde, 1 Milyonu aşan hayat sigortası müşterilerimizden, toplam 267,4 Milyon TL'lik prim üretimi sağlayan Şirketimiz, 1.988 Milyon TL'ye ulaşan hayat sigortalılarına ait finansal varlıkları (hayat matematik karşılığı) itibariyle sektörün en büyük şirketi olma özelliğini muhafaza etmiştir. 

Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemlerde de, dünya genelinde yaşanan finansal gelişmeleri ve faaliyet göstermekte olduğu sektörlerdeki rekabet koşullarını yakından takip ederek ülke ekonomisi için yaratmakta olduğu katma değeri artırarak devam ettirme kararlılığındadır.