• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

2010 Yılı Haziran Döneminde, Anadolu Hayat Emeklilik'in Net Kârı 39,8 Milyon TL'ye, Aktif Büyüklüğü de 4.728 Milyon TL'ye Ulaştı...

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, Şirketin 2010 yılı Haziran dönemi sonuçlarına ve performansına ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

2010 yılının ilk yarısı, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin toparlanma sürecinin devam ettiği ve ileriye yönelik olumlu beklentilerin artış kaydettiği bir dönem olmuştur. Bununla birlikte, tüm ekonomik aktörler, siyasi/iktisadi gelişmeleri yakından ve ihtiyatlı bir biçimde izlemeyi sürdürmektedirler. Ayrıca, bu dönemde, sigortacılık sektörü açısından önem arz eden yeni yasal düzenlemeler gündeme gelmiş ve sektör şirketleri tarafından hassasiyetle ele alınmıştır. 

Anadolu Hayat Emeklilik, 2010 yılı ilk yarısı itibariyle 39,8 Milyon TL net dönem kârı elde etmiş ve aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre % 22,3 oranında artışla 4.728 Milyon TL seviyesine ulaştırmayı başarmıştır.

Şirketimizin 30.06.2009 itibariyle 362 Milyon TL olan öz sermayesi de, 30.06.2010 döneminde % 11 oranında artışla 402 Milyon TL'yi aşmıştır.

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan 30.06.2010 tarihli verilere göre toplam 475.774 katılımcıya sahip olan Şirketimizin hizmet vermekte olduğu hayat sigortası müşteri sayısı da 1.025.679'dur. 

Bireysel emeklilik katılımcılarımıza ait toplam fon büyüklüğü ise yılbaşından bu yana % 14,3 oranında gelişerek 2.233 Milyon TL olmuştur. Bu dönemde, hayat sigortalılarımıza ait finansal varlıkların toplamı 1.960 Milyon TL'ye yükselmiş ve Şirketimiz tarafından 185,5 Milyon TL tutarında prim üretimi gerçekleştirilmiştir.

2010 yılının ilk yarısında, bireysel emeklilik katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü itibariyle Şirketimiz piyasa payı sırasıyla %22,1 ve % 21,5 seviyelerinde oluşmuştur. Bu yıl da, önceki dönemlerde olduğu gibi katkı payı üretimi ve fon büyüklüğü açısından sisteme en fazla katılımı sağlayan Şirket olma özelliğimiz muhafaza edilmiştir.

Bu dönemde, Anadolu Hayat Emeklilik açısından özel önem arz eden gelişme ise, bireysel emeklilik branşında, 'Katılımcı Sayısı'na ilave olarak, 'Fon Büyüklüğü' itibariyle de sektör liderliğine yükselmiş olmamızdır. Böylelikle Şirketimiz, gerek hayat branşı 'Matematik Karşılıkları' gerekse bireysel emeklik branşı 'Katılımcı Sayısı' ve 'Fon Büyüklüğü' itibariyle sektör lideri unvanını elde etmiş durumdadır. 

Ülkemizin halka açık ilk ve tek emeklilik şirketi olma özelliğini koruyan Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemde de, dünya genelinde yaşanan finansal gelişmeleri ve rekabet koşullarının piyasalar üzerindeki etkisini yakından takip ederek, istikrarlı ve dengeli büyüme stratejisini sürdürme kararlılığındadır.