• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

Hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik sisteminin öncü kuruluşu olan Anadolu Hayat Emeklilik'in brüt kârı geçen yıla göre % 45,5 oranında artarak 97,9 Milyon TL'ye ulaştı...

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Sayın Mete Uğurlu, sürdürülmekte olan istikrarlı büyümelerine dikkat çekerek, Şirketin 2009 yılı sonuçlarına ve kaydettiği yüksek performansa dair şu değerlendirmelerde bulundu: 

2009 yılı, Şirketimiz öngörülerine paralel olarak, küresel krizin etkilerinin ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir dönem olmuştur. Şirketimiz, gelecek kaygısının ön plana çıktığı ve sigortacılık ile bireysel emeklilik sisteminin öneminin arttığı bu dönemde, bireylerin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, pazarda "ilk" olma özelliği taşıyan ürünler geliştirmiş ve hedef kitlesiyle buluşturmuştur. 

Anadolu Hayat Emeklilik, her zaman olduğu gibi, bu dönemde de, büyüme hedefine odaklanmış, satış, pazarlama ve iletişim faaliyetlerini canlı tutmuş, sürekli olarak insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yapan bir şirket olma özelliğini muhafaza etmiştir. 

2009 yılı, Şirketimizin, hayat sigortaları prim üretimindeki ve bireysel emeklilik katılımcı sayısındaki liderliğini pekiştirdiği, bireysel emeklilik fon büyüklüğü itibariyle de sektör ortalamasının üzerinde gelişme kaydettiği bir yıl olmuştur. 

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, 04.01.2010 itibariyle toplam 438.960 katılımcıya ulaşan, 400.000 sınırını aşan ilk bireysel emeklilik şirketi olma gururunu yaşayan ve bu alanda % 22'lik pay ile sektör lideri olan Şirketimizin 2009 sonu itibariyle hizmet vermekte olduğu hayat sigortası müşteri sayısı da 944.840 olarak gerçekleşmiştir. 

Anılan dönemler itibariyle, hayat sigortalılarımıza ait birikimlerin toplamı 1.934 Milyon TL'ye, bireysel emeklilik katılımcılarımıza ait toplam fon tutarı da 1.961 Milyon TL'ye yükselmiştir. Söz konusu rakamlar, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, sırasıyla % 20,2 ve % 48,2 oranında gelişmeye ve Şirketimizin ülke ekonomisi açısından son derece önem arz eden fon yaratma kabiliyetine işaret etmektedir. 

Bu dönemde, hayat branşı prim üretimimiz 500 Milyon TL'ye ulaşmış ve % 27,4'lük piyasa payı ile liderliğimiz devam ettirilmiştir. Bireysel emeklilik branşında yaratılan toplam fon büyüklüğü itibariyle de piyasa payımız % 21,5 düzeyine yükselmiştir. 

Şirketimizin mali performansı da, kayda değer düzeyde gelişme göstermiş, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında; 

• Brüt karımız, % 45,5 oranında artışla 97,9 Milyon TL'ye, 

• Net karımız da % 49,7 oranında artışla 79,2 Milyon TL'ye 

ulaşmıştır. 

Bu dönemde, toplam 18,8 Milyon TL teknik kar elde edilmiş, mali gücümüzün önemli göstergelerinden olan aktif büyüklüğümüz 4.438 milyon TL'ye, öz sermayemiz ise 430 milyon TL'ye yükselmiştir. 

Ülkemizin halka açık ilk ve tek emeklilik şirketi olma özelliğini koruyan Anadolu Hayat Emeklilik'in piyasa değeri de, 2009 yılında tarihi zirvesine ulaşmıştır. 

Faaliyetlerini, müşteri odaklı hizmet yaklaşımı ve sosyal sorumluluk bilinci ile yürütmekte olan Şirketimiz, istikrarlı, dengeli ve karlı büyüme stratejisini önümüzdeki dönemlerde de sürdürmek kararlılığındadır.