• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

2010 Yılının İlk Çeyreğinde 30 Milyon TL Net Kâr Elde Eden ve 4,6 Milyar TL'lik Bilanço Büyüklüğüne Ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İstikrarlı Büyümesini Devam Ettiriyor…

2010 Yılının İlk Çeyreğinde 30 Milyon TL Net Kar Elde Eden ve 4,6 Milyar TL'lik Bilanço Büyüklüğüne Ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İstikrarlı Büyümesini Devam Ettiriyor... Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, 2010 yılı Mart döneminde sergilenen finansal performans hakkında şu açıklamalarda bulundu: 

2010 yılının ilk çeyreği, dünya ve ülkemiz açısından zorlu geçen 2009 yılının ardından, ekonomik toparlanmaya ilişkin sinyallerin alınmaya başladığı, bununla birlikte, sektöre yeni şirketlerin katılması ve değişen pazar koşulları ile birlikte hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik branşlarındaki rekabetin arttığı bir dönem olmuştur. 

Bu dönemde, istikrarlı ve karlı büyümemiz sürdürülmüş, ürün geliştirmeye, satış ve hizmet kalitesinin artırılmasına ve dağıtım kanallarımızın etkinleştirilmesine yönelik aktif tutumumuza paralel olarak sektörün itici gücü olma rolümüz pekiştirilmiştir. 

Yılın ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, net karı % 29 artışla 30 Milyon TL'ye, aktif büyüklüğü de % 30 artışla 4,6 Milyar TL'ye ulaşan Şirketimiz, faaliyet göstermekte olduğu branşlar itibariyle toplam 16 Milyon TL teknik kar elde etme başarısını göstermiştir. 

Ayrıca Şirketimiz, bir önceki yıla göre % 19 oranında artarak 404 Milyon TL'ye ulaşan öz kaynakları aracılığıyla 19,7 milyon TL net yatırım geliri sağlamıştır. 

Barındırdığı gelişim potansiyeli ve yarattığı katma değer itibariyle, ülkemiz ekonomisi açısından özel önem taşıyan Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki öncü konumumuz güçlendirilmiş, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan 31 Mart 2010 tarihli verilere göre, 453.794 katılımcıya ve 2,1 Milyar TL'yi aşan fon büyüklüğüne ulaşan Şirketimizin pazar payı, anılan kalemler itibariyle sırasıyla %22 ve %21,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde, toplam 96 Milyon TL'lik prim üretimi sağlayan Anadolu Hayat Emeklilik'in, sigortalı sayısı 986.655'e yükselmiş, 1.935 Milyon TL'ye ulaşan hayat sigortalılarına ait finansal varlıklar (hayat matematik karşılığı) itibariyle de sektörün en büyük şirketi olma özelliğimiz muhafaza edilmiştir. 

Faaliyet gösterdiği branşlar itibariyle, hisse senetleri İMKB'de işlem gören ilk ve tek Şirket olan Anadolu Hayat Emeklilik, güçlü ortaklık yapısı, sağlıklı mali bünyesi ve sahip olduğu kurum kültürü ile birlikte, sektör ve ülke ekonomisi için katma değer yaratmaya devam edecektir.