• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Basın Bültenleri

2010 Yıl Sonu Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara Göre Aktif Büyüklüğü 5,3 Milyar TL'ye Ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik'in Net Kârı 71,4 Milyon TL Düzeyinde Gerçekleşti...

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mete Uğurlu, Şirketin 2010 yılı konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: 

2010 yılı küresel ekonomi açısından genel olarak bir toparlanma dönemi olmuştur. Gelişmekte olan diğer ülkeler gibi, ülkemiz de gösterdiği olumlu performans ile bu sonuca önemli katkı sağlamıştır. Hayat Sigortacılığı ve Bireysel Emeklilik sektörleri 2010 yılında da gelişimlerini sürdürmüş, artarak devam eden rekabet ortamına bağlı olarak müşteri ihtiyaçlarına uygun yeni ürünlerin geliştirilmesi, dağıtım kanallarının çeşitlendirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi hususları Şirketlerin öncelikli konuları arasında yer almaya devam etmiştir. 

Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Anadolu Hayat Emeklilik, faaliyet gösterdiği Hayat Sigortacılığı ve Bireysel Emeklilik branşlarında, sektörün lider ve itici gücü olma konumlarını sürdürmüştür. 2010 yılında hayat branşı sigortalı varlıklarında (matematik karşılıklar) ve bireysel emeklilik katılımcı sayısındaki süregelen liderliğini pekiştirirken bireysel emeklilik fon büyüklüğünde yeniden birinciliğe yükselme başarısını göstermiştir. 

2010 yılında, Şirketimiz açısından, özel önem arz eden diğer bir gelişme ise, bireysel emeklilik sisteminde, 500.000 katılımcıya ulaşan ilk şirket unvanını kazanmış olmamızdır. 

Faaliyet gösterdiği branşlardaki genişleyen ürün yelpazesi ve dağıtım kanallarında sağladığı yeni işbirlikleri ile sektördeki öncü ve yenilikçi yapısını her zaman muhafaza eden Şirketimiz, 2010 yılında, istikrarlı ve karlı büyümesini sürdürmüştür. 

Anadolu Hayat Emeklilik, 2010 yılında, 86,8 Milyon TL brüt ve 71,4 Milyon TL net kâr elde etmiştir. Şirketimizin aktif büyüklüğü 5,3 Milyar TL'ye, öz kaynakları da 451 Milyon TL'ye ulaşmıştır. 

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan 7 Ocak 2011 tarihli sektör verilerine göre, Anadolu Hayat Emeklilik'in verileri sektör ortalamalarının üzerinde artış kaydederek 506.807 katılımcıya ve 2.652 Milyon TL fon büyüklüğüne ulaşırken pazar payı da gelişim göstererek anılan kalemlerde sırasıyla % 22,1 ve % 21,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

2010 yılında, 1 Milyona ulaşan hayat sigortaları müşterilerimizden, toplam 357 Milyon TL prim üretimi sağlanmış, özellikle bankacılık ürünleri ile bağlantılı hayat ve işsizlik sigortası satışlarında gelişme kaydedilmiştir. 

Faaliyetlerini, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve sosyal sorumluluk bilinci ile yürütmekte olan Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemlerde de, yüksek performansa ve liderliğe odaklı stratejisi ile hedeflerine sağlam adımlarla ilerleyecektir.